Alla artiklar

På denna sidan hittar du alla våra senaste artiklar.

 

Posintras sommaröppettider

Posintras kontor är stängt mellan tiden 17. – 28.7. Boka gärna tid hos oss också under sommaren, lediga tider hittar du via vår nätbokning.

läs mer

Bli företagsutvecklare hos oss!

Är utveckling av affärsverksamhet din grej? Är kundmöten något du ser fram emot? Klarar du av att göra affärsberäkningar? Bli företagsutvecklare hos oss!

läs mer

Vad i världen är eruf, esf, jtf?

För den utomstående kan projektjargong lätt låta bedövande. För oss på Posintra är det viktigt att veta vad de olika begreppen betyder för Östra Nyland, dvs. hur EU-finansieringen kanaliseras också här. EU:s nya programperiod har precis börjat, och vi har sammanfattat vad den handlar om.

läs mer

Q&A: Hur står banken till tjänst vid företagsköp?

När man överväger företagsköp och ägarbyte är det många frågor som behöver utredas, framför allt om finansieringen. Hur kan banken hjälpa och vilka frågor brukar bankens företagsfinansiär ställas? Vi samlade ihop de vanligasta frågorna med svaren.

läs mer

Hjälp vid ekonomiska utmaningar

När marknaderna fluktuerar kan företagens ekonomi bli ansträngd. I sådana situationer lönar det sej genast att vara i kontakt när problem uppstår. Ta kontakt vid vår avgiftsfri företagsrådgivning.

läs mer

Vad ska varje företagare veta om sin affärsverksamhet?

För att vara företagare behövs ingen ekonomie doktorsexamen men vissa frågor är det bra att ha grepp om redan från början. Timo Toivanen är företagsekonomisk coach och ekonomisk vägledare. Han berättar vad varje företagare bör behärska för att kunna säkra sin egen lönsamhet.

läs mer

En företagare får lov att våga

Det är många som tycker att det skulle vara intressant att vara företagare, men hur ser företagarens vardag egentligen ut? Vi frågade Patrik, Birgitta och Gunilla, veteraner bland Borgå Företagare.

läs mer

Donfabriken är här igen

På grund av pandemin kommer årets Donfabrik igen att ordnas som virtuellt evenemang den 15.02.2022 kl. 13–16. Evenemanget erbjuder en utmärkt möjlighet att...

läs mer

Ekonomikunskap för företagare I

En resultatsmedja i Ekonomikunskap för företagare I ordnades den 18 november 2021 av Posintra i samarbete med Företagsmentorerna i Östra Nyland. Som...

läs mer

CEGO ger fart åt potentialen för cirkulär ekonomi i Nyland

I augusti körde projektet CEGO – Circular Economy Goes East and West – i gång. Meningen är att påskynda en realisering av den cirkulära ekonomins affärsekonomiska potential samtidigt som ett affärsekonomiskt system för cirkulär ekonomi byggs upp i hela Nyland.

läs mer

Vad tycker grannarna?

LUCIA-projektet kartlade våren 2021 vad invånarna på Västra åstranden i Borgå ansåg om parkområdet som håller på att anläggas. Enkätens fokus var på trivseln och säkerheten i parken.

läs mer

LUCIA-seminariet kommer att hållas 28.9.2020

Under LUCIA-seminariet som den 28.9.2020 kl. 13–15.30 ordnas på plats i Konstfabriken i Borgå samt via fjärruppkoppling presenterar och diskuterar man observationer inom och erfarenheter av urban belysning och får ta del av vad som pågår inom LUCIA-projektet i Borgå.

läs mer

WANTED: FÖREGÅNGARE I KLIMATARBETE

Borgå stad delar år 2020 första gången ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå. Lokala företag, samfund eller organisationer kan få utmärkelsen för sin miljö- och klimatfrämjande verksamhet.

läs mer

Energiguide för företag

Huima-projektet publicerade en energiguide "Energiguide för företag". Utred om din verksamhet har energibesparingspotential. Ladda ner guiden här: [button...

läs mer

Kostnadsstöd till företag

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa.

läs mer

Det nya pilotprojektet Företagspoolen startar

Det nya pilotprojektet Företagspoolen syftar till att hitta lösningar som gör att företagen slipper permittera sina anställda, hjälpa företag att bredda sitt tjänsteutbud och hitta arbetskraft för de företag som behöver utvidga sin personal. Projektet ingår i Posintras palett av metoder för att stödja de lokala företagen. Denna palett har på grund av pandemin snabbt utvidgats.

läs mer

Tutka-projektet ger mig perspektiv

Under Coronapandemin har Tutka-projektets halv dag långa workshops förändrats till några timmars nätverksworkshops, som kompletteras med fjärrsessioner där företagarna har fått sparra varandra.

läs mer

Corona tjänster

Posintras intensifierade tjänster Posintra ger intensifierad rådgivning för företag att lösa svårigheterna gällande coronavirus situationen  Vi hjälper dig...

läs mer

Bra arbetssökning!

  ”Bra sysselsättning är att lyssna, respektera och att ställa rätt frågor. Den lever på nätverk och njuter av kamratstöd och stressfria möten. Stödet...

läs mer

Posintra har fått ny vd

Styrelsen för Östra Nylands utvecklingsbolag Posintra har valt Seppo Pietarinen till ny verkställande direktör. Pietarinen kommer från Tusby där har han...

läs mer

Posintra hjälper företag växa

Tillväxt är en fråga om vilja, men handlar också alltid om insikter. Ditt företag är, vid närmare eftertanke, lika mycket ett tillväxtföretag som vilket som helst annat.

läs mer

Utnyttja spillvärme – HUIMA-tävlingen samlade 20 idéer

All industriell verksamhet genererar rikligt med spillvärme som fortfarande inte utnyttjas. I HUIMA-tävlingen efterlystes nya innovativa sätt att ta tillvara och återanvända industrins restenergi. Tävlingens saldo blev 20 idéer, med lösningar för bland annat växthusproduktion och torkning av biomassa.

läs mer

Har du en idé åt Neste?

VILD IDÉ-projektets samarbetspartner Neste Oyj utvecklar kontinuerligt sin energieffektivitet, men behöver fortfarande idéer till några av sina objekt.  ...

läs mer

Kasvu Open – varför skulle man ansöka?

Den nationella och årligen arrangerade sparringstävlingen Kasvu Open utgörs av ett nätverk av experter vars mål är att hjälpa både erfarna och tillväxtinriktade små och medelstora företag.

läs mer

Kasvu Open 2019 har startat!

Istället för en regional Tillväxtstig hänvisas företagen i Östra Nyland till sparring på bransch- och temaspecifika Tillväxtstigar, som ordnas på nationell nivå runt om i Finland.

läs mer

Lovisas nya Navigator betjänar unga

Lovisas nya Navigator har startat sin verksamhet. Navigatorn erbjuder unga en låg tröskel att söka hjälp med bland annat att söka arbets-, arbetsprövnings- och utbildningsplatser,

läs mer

Resestenen 2017 till SMAKU Borgå

Posintra delar årligen ut priset Resestenen till en östnyländsk turistaktör. Resestenen 2017 överlämnades till sin nya innehavare SMAKU Borgå i Konstfabriken 5.4.2018.

läs mer

Valtaus-tillväxtprogrammet 2018 startade

Tillväxtprogrammet Valtaus (Övertaget), riktat till små och medelstora företag, körde i medlet av mars i gång med en ny företagsgrupp. Tillväxtprogrammet pågår i ett år. I den ena av programmets företagsgrupper ingår 17 företag från Östnyland. Av dem verkar nio i Lovisa och åtta i Borgå.

läs mer

Borgås Resultatsmedjor startar

Vi ordnar i samarbete med Haven Porvoo fyra utbildningar för företagarna i vår region som fokuserar speciellt på digitala marknadsföring och försäljning. Utbildningarna är avgiftsfria.

läs mer

Hälsoteknologin blir mer känd

De äldre bor allt längre hemma med utnyttjande av hemtjänstens olika serviceformer. Många utmaningar är emellertid förknippade med hemmaboendet. Dessa kartlades vid presentationen av projektet TEKNO i servicehuset Esplanade i Lovisa

läs mer

GDPR-utbildning fyllde Gamla prästgården

Efter sportlovsveckan samlades vi måndagen 26.2 i Domprostgården för att höra ett aktuellt ärende gällande spelreglerna i EU:s nya dataskyddsförordning. Länken till utbildningsmaterialet i artikeln.

läs mer

Resestenen på vandring igen

Vi letar efter ett nytt hem för Resestenen igen. Östra Nylands Resesten, det vandrande hederspriset inom resebranschen, tilldelas det företag eller den person som genom sitt handlande bäst befrämjat resebranschens framgång och välstånd i Östra Nyland.

läs mer

Posintras rekommendationsindex utmärkt

Kysyimme asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme loppuvuonna 2017, miten he kokevat palvelumme ja sen erilaiset elementit. Halusimme tietää, missä olemme onnistuneet ja mitä meidän pitäisi parantaa.

läs mer

Vi vill betjäna dig bättre

Året 2017 har nu nått sin kulmen för Posintra. Projktchefen Henri spikade kvalitetscertifikatet, som erhölls för en vecka sedan, på väggen i våra utrymmen. Det är fråga om ISO9001 sertifikatet, genom vilket vi i framtiden vill betjäna våra kunder på ett ännu bättre sätt.

läs mer

Inget gnäll, bara företagsamhet i Askola

I Askola föds de nya företagen i snabb takt. Det öppna samarbetet mellan företagare och Askola kommun är bra för hela samhället och har bland annat lett till att ungdomarna gör färre dumheter. Posintra stöder både nya och start-up företag på deras väg.

läs mer

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.