Alla artiklar

På denna sidan hittar du alla våra senaste artiklar.

 

Trots utmanande tider skapade Posintra positiv energi i Borgåregionen även år 2023

Trots utmanande tider skapade Posintra positiv energi i Borgåregionen även år 2023

Som vi alla vet har de försämrade ekonomiska utsikterna på många sätt påverkat företagens verksamhet i Finland under de senaste åren. År 2023 var inget undantag, men trots utmaningarna betjänade och hjälpte vi hundratals företag på deras företagarbana. Dessutom hjälpte Posintra fler företag än under föregående år med att starta upp företagsverksamhet i Borgå. Vad mer handlade 2023 om? Fredrik Pressler, vår VD, delar med sig av Posintras viktigaste höjdpunkter från det gångna året och ser optimistiskt på framtiden.

läs mer
Cirkulär ekonomi intresserar och motiverar företag

Cirkulär ekonomi intresserar och motiverar företag

Lanseringsevenemanget för det senaste projektet WeCircle – hållbar tillväxt genom cirkulär ekonomi, hölls framgångsrikt den 5.10.2023 på Konstfabriken. Vid frukostmötet fick de små och medelstora företag, som deltar i projektet, veta mer om de planerade åtgärderna och...

läs mer
Luotsi förde samman kreativa entreprenörer

Luotsi förde samman kreativa entreprenörer

Projektet ledde till gränsöverskridande samarbete.   Pianist-sångerskan Tessa Virta och fotografen Anette Sundström fick med hjälp av projektet Luotsi experthjälp för att utveckla sin verksamhet. I och med det första mötet inleddes också deras första gemensamma...

läs mer
Entreprenören Cassandras Trädgård: ”Luotsi väckte fantasin”

Entreprenören Cassandras Trädgård: ”Luotsi väckte fantasin”

Luotsi gav Cassandra Wikström nya idéer och bekräftelse på den valda vägen. Borgåbon Cassandra Wikström öppnade under fjolåret en trädgårdsbutik i Östermalm. Hon deltog i projektet Luotsi för att lära sig nytt. "Jag kan ha fastnat i tanken om att jag varken kan eller...

läs mer
Bli företagsutvecklare hos oss!

Bli företagsutvecklare hos oss!

Är utveckling av affärsverksamhet din grej? Är kundmöten något du ser fram emot? Klarar du av att göra affärsberäkningar? Bli företagsutvecklare hos oss!

läs mer
Vad i världen är eruf, esf, jtf?

Vad i världen är eruf, esf, jtf?

För den utomstående kan projektjargong lätt låta bedövande. För oss på Posintra är det viktigt att veta vad de olika begreppen betyder för Östra Nyland, dvs. hur EU-finansieringen kanaliseras också här. EU:s nya programperiod har precis börjat, och vi har sammanfattat vad den handlar om.

läs mer
Q&A: Hur står banken till tjänst vid företagsköp?

Q&A: Hur står banken till tjänst vid företagsköp?

När man överväger företagsköp och ägarbyte är det många frågor som behöver utredas, framför allt om finansieringen. Hur kan banken hjälpa och vilka frågor brukar bankens företagsfinansiär ställas? Vi samlade ihop de vanligasta frågorna med svaren.

läs mer
Hjälp vid ekonomiska utmaningar

Hjälp vid ekonomiska utmaningar

När marknaderna fluktuerar kan företagens ekonomi bli ansträngd. I sådana situationer lönar det sej genast att vara i kontakt när problem uppstår. Ta kontakt vid vår avgiftsfri företagsrådgivning.

läs mer
Vad ska varje företagare veta om sin affärsverksamhet?

Vad ska varje företagare veta om sin affärsverksamhet?

För att vara företagare behövs ingen ekonomie doktorsexamen men vissa frågor är det bra att ha grepp om redan från början. Timo Toivanen är företagsekonomisk coach och ekonomisk vägledare. Han berättar vad varje företagare bör behärska för att kunna säkra sin egen lönsamhet.

läs mer
Dolda arbetsplatser och stöd för utnyttjande av lönestöd

Dolda arbetsplatser och stöd för utnyttjande av lönestöd

– Företagarna och företagen i Borgå har bristande kunskaper om lönestödets möjligheter och vårt mål att effektivare än tidigare informera om saken, säger Petri Tuominen. Tuominen har precis inlett sitt arbete i teamet för Borgås kommunförsök med sysselsättning med...

läs mer
En företagare får lov att våga

En företagare får lov att våga

Det är många som tycker att det skulle vara intressant att vara företagare, men hur ser företagarens vardag egentligen ut? Vi frågade Patrik, Birgitta och Gunilla, veteraner bland Borgå Företagare.

läs mer
Var är den bästa kommunen i Finland för en företagare?

Var är den bästa kommunen i Finland för en företagare?

Hur klarar sig Borgå i företagarvänlighet? Du som är företagare, påverka genom att svara på Kommunbarometern!   Kommunbarometern är öppen igen för fältets signaler om hur kommunerna kan utveckla sin företagarvänlighet. Bakom enkäten står Företagarna i Finland och...

läs mer
Donfabriken är här igen

Donfabriken är här igen

På grund av pandemin kommer årets Donfabrik igen att ordnas som virtuellt evenemang den 15.02.2022 kl. 13–16. Evenemanget erbjuder en utmärkt möjlighet att marknadsföra sig som arbetsgivare och föra direkta samtal med arbetssökande, oavsett om man söker fast personal...

läs mer
Posintras tjänster rekommenderas gärna

Posintras tjänster rekommenderas gärna

Enligt en undersökning som gjordes i december 2021 rekommenderas Posintras tjänster gärna och NPS-siffran, dvs. Net Promoter Score, är återigen på en utmärkt nivå. Även i år bad vi våra kunder och intressenter att ge feedback på vår verksamhet. Det är viktigt för oss...

läs mer
Ekonomikunskap för företagare I

Ekonomikunskap för företagare I

En resultatsmedja i Ekonomikunskap för företagare I ordnades den 18 november 2021 av Posintra i samarbete med Företagsmentorerna i Östra Nyland. Som föreläsare fungerade civilekonom Timo Toivanen från TT Valmennus, som gick igenom grunderna i företagsekonomi, särskilt...

läs mer
CEGO ger fart åt potentialen för cirkulär ekonomi i Nyland

CEGO ger fart åt potentialen för cirkulär ekonomi i Nyland

I augusti körde projektet CEGO – Circular Economy Goes East and West – i gång. Meningen är att påskynda en realisering av den cirkulära ekonomins affärsekonomiska potential samtidigt som ett affärsekonomiskt system för cirkulär ekonomi byggs upp i hela Nyland.

läs mer
Vastuullista huomisvoimaa -utbildning

Vastuullista huomisvoimaa -utbildning

Ansvar och hållbar utveckling. Cirkulär ekonomi och miljöverksamhet. Aktuella termer och aktiviteter som kommer att utgöra en naturlig del av framtidens företagsverksamhet. Den globala hållbarhetskrisen är vår gemensamma utmaning som påverkar oss som människor,...

läs mer
Vad tycker grannarna?

Vad tycker grannarna?

LUCIA-projektet kartlade våren 2021 vad invånarna på Västra åstranden i Borgå ansåg om parkområdet som håller på att anläggas. Enkätens fokus var på trivseln och säkerheten i parken.

läs mer
Hur får mitt företag synlighet i sociala medier?

Hur får mitt företag synlighet i sociala medier?

I sociala medier är det viktigaste att regelbundet skapa innehåll av hög kvalitet för följarna. Konsult i digital synlighet och kommunikationschef vid Borgå kyrkliga samfällighet Simon Lampenius berättar om på vilket sätt och med hurdant innehåll det lönar sig att...

läs mer
Borgå utredde möjlighet till logistikhubb för drönare

Borgå utredde möjlighet till logistikhubb för drönare

Huvudsyftet med utredningen var att bedöma förutsättningarna för drönartransporter från huvudstadsregionen till Borgå samt inom Borgå och preliminärt kartlägga placeringen av en logistikhubb för drönare. I utredningen som Posintra beställt och Sweco producerat...

läs mer
En kundrekommenderad service – Posintras nyföretagsrådgivning

En kundrekommenderad service – Posintras nyföretagsrådgivning

Posintra fungerar som nyföretagscentrum i Östra Nyland och ger kostnadsfri rådgivning till personer som planerar att starta företag i Borgå och Lappträsk. Finlands nyföretagscentrum besöks årligen av cirka 16 000 blivande företagare, av vilka nästan hälften grundar...

läs mer
Hur lockar jag kunder till min webbutik?

Hur lockar jag kunder till min webbutik?

En webbutik skapar inte automatiskt försäljning, utan kunderna måste lockas att göra inköp. Kalle Alanen från marknadsföringsbyrån Haven i Borgå berättar om hur man skapar köpkraft i en webbutik.     1. Allokera tid och pengar, var engagerad! I Finland finns...

läs mer
Från sakkunnigturism till ny turismpotential året runt

Från sakkunnigturism till ny turismpotential året runt

Det ettåriga projektet EDUTECH utvecklar pilotprodukter för Borgå och kartlägger potentialen för sakkunnigbesök i Borgåregionen. Posintras och Borgå stads gemensamma projekt EDUTECH-produkter för livskraft i turismen syftar till att kartlägga Borgåregionens potential...

läs mer
Den kritiska strandmuren – bygget kör igång

Den kritiska strandmuren – bygget kör igång

Alexandersparkens värdefullaste del kommer att vara den 109 m långa strandmuren. Någon lär ha sagt att strandmursbygget blir som att rada upp splitternya Mercedesbilar med kylaren före i strandleran.

läs mer
Plastens pånyttfödelse – delta i innovationstävlingen

Plastens pånyttfödelse – delta i innovationstävlingen

Plast i vattendrag och naturen är ett globalt problem. Finländska företag strävar efter att bli pionjärer inom användning av återvunnen plast. Processen börjar med insamling, sortering och bearbetning av plast så att materialet kan återanvändas för att tillverka...

läs mer
Verksamhetsår 2020 var exceptionellt och oerhört hektiskt

Verksamhetsår 2020 var exceptionellt och oerhört hektiskt

Posintra erbjöd under coronaåret 2020 hjälp och utökad rådgivning till cirka 1000 av regionens verksamma företag. Företagens hjälpbehov var särskilt relaterat till ansökningar om olika coronastöd, utarbetandet av överlevnadsplaner och förnyandet av verksamheten för...

läs mer
Företagarens skattetips – coronaunderstöd år 2020

Företagarens skattetips – coronaunderstöd år 2020

På grund av coronaepidemin kommer året 2020 att länge leva kvar i vårt minne. För en del företagare har året varit katastrofalt, för andra har det varit oerhört framgångsrikt. Därför är det helt klart att också den utmaning som årsskiftet för med sig i form av...

läs mer
Ekogärningsjippot aktiverade eleverna även i år

Ekogärningsjippot aktiverade eleverna även i år

Ekogärningsjippot, som har blivit något av en tradition, ordnades i år för sjätte gången. Femteklassarna i Kevätkummun koulu utmanade igen med hjälp av Posintra alla Borgås femteklassare att delta i Ekogärningsjippot under den nationella energisparveckan 5–11.10.2020....

läs mer
Företagare, ta emot hjälp – det finns!

Företagare, ta emot hjälp – det finns!

Den avgiftsfria tjänsten Företagshjälp hjälper och sporrar företag att klara sig igenom coronakrisen. En företagare som råkat illa ut på grund av coronaviruset behöver inte känna sig tvungen att ge upp. Vi sträcker ut en hjälpande hand. Den avgiftsfria tjänsten...

läs mer
Ansökan om verksamhetsstöd till ensamföretagare

Ansökan om verksamhetsstöd till ensamföretagare

Borgå stad fick totalt 572 ansökningar om verksamhetsstöd till ensamföretagare inom utsatt tid. Ensamföretagare kunde ansöka om verksamhetsstöd av engångsnatur för att hantera ekonomiska svårigheter på grund av coronaepidemin. Total 512 ansökningar godkändes medan 60...

läs mer
Energisparveckan är här med nya ekogärningar

Energisparveckan är här med nya ekogärningar

Nationella energisparveckan ordnas 5–11.10.2020. Under veckan genomför Posintra sitt Ekojippo –redan en tradition. Tiden är inne för årets energisparvecka. Posintra ordnar under veckan sitt Ekojippo, där femteklassarna i Kevätkummun koulu utmanar femmorna i alla andra...

läs mer
LUCIA-seminariet kommer att hållas 28.9.2020

LUCIA-seminariet kommer att hållas 28.9.2020

Under LUCIA-seminariet som den 28.9.2020 kl. 13–15.30 ordnas på plats i Konstfabriken i Borgå samt via fjärruppkoppling presenterar och diskuterar man observationer inom och erfarenheter av urban belysning och får ta del av vad som pågår inom LUCIA-projektet i Borgå.

läs mer
WANTED: FÖREGÅNGARE I KLIMATARBETE

WANTED: FÖREGÅNGARE I KLIMATARBETE

Borgå stad delar år 2020 första gången ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå. Lokala företag, samfund eller organisationer kan få utmärkelsen för sin miljö- och klimatfrämjande verksamhet.

läs mer
Energiguide för företag

Energiguide för företag

Huima-projektet publicerade en energiguide "Energiguide för företag". Utred om din verksamhet har energibesparingspotential. Ladda ner guiden här: ...

läs mer
Kostnadsstöd till företag

Kostnadsstöd till företag

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa.

läs mer
Det nya pilotprojektet Företagspoolen startar

Det nya pilotprojektet Företagspoolen startar

Det nya pilotprojektet Företagspoolen syftar till att hitta lösningar som gör att företagen slipper permittera sina anställda, hjälpa företag att bredda sitt tjänsteutbud och hitta arbetskraft för de företag som behöver utvidga sin personal. Projektet ingår i Posintras palett av metoder för att stödja de lokala företagen. Denna palett har på grund av pandemin snabbt utvidgats.

läs mer
Företagshjälpet erbjuder företagen förebyggande hjälp

Företagshjälpet erbjuder företagen förebyggande hjälp

Pressmeddelande 25.5.2020 Företagshjälpet stöder nyländska företag övervinna coronakrisen Det nya företagshjälpet inleds som ett samarbete mellan de tre i Nyland verkande utvecklingsföretagen Posintra, Keuke och Novago samt Nylands arbets- och näringsbyrå....

läs mer
Tutka-projektet ger mig perspektiv

Tutka-projektet ger mig perspektiv

Under Coronapandemin har Tutka-projektets halv dag långa workshops förändrats till några timmars nätverksworkshops, som kompletteras med fjärrsessioner där företagarna har fått sparra varandra.

läs mer
Corona tjänster

Corona tjänster

Posintras intensifierade tjänster Posintra ger intensifierad rådgivning för företag att lösa svårigheterna gällande coronavirus situationen  Vi hjälper dig med bl a följande frågor: Vi ger information om lämpliga finansieringskällor för ditt företag samt utnyttjandet...

läs mer
Posintras tillställningar flyttas framåt

Posintras tillställningar flyttas framåt

Posintra informerar 13.3.2020 TILLSTÄLLNINGAR OCH UTBILDNINGAR INHIBERAS FRAM TILL SLUTET AV APRIL. GÄLLANDE FÖRETAGSRÅDGIVNINGEN REKOMMENDERAR VI FJÄRRTILLTRÄDE FÖR MÖTEN. Posintra har beslutat att avbryta eller skjuta upp tillställningarna och utbildningarna  fram...

läs mer
Företagare, bered dig på framtiden

Företagare, bered dig på framtiden

Varje företag borde jobba för framtiden TUTKA-projektet inledde våren med sitt första FramtidsCamp, torsdag 5.3. Tarja Meristö, framtidsforskare och överlärare vid Laurea berättade åt företagarna om principerna för prognostisering och om olika metoder. Om du missade...

läs mer
Företagarnas kommunbarometer 2020 – svara och påverka

Företagarnas kommunbarometer 2020 – svara och påverka

Finlands Företagares förnyade Företagarnas Kommunbarometer undersöker vartannat år samarbetet mellan kommuner och företagare, samt affärspolitiken på nationell, regional och lokal nivå. Besvara undersökningen och berätta vad du tycker om företagandets vardag i din...

läs mer
Posintras rekommendation 2019 är utmärkt

Posintras rekommendation 2019 är utmärkt

Baserat på en omfattande undersökning som genomfördes i slutet av 2019 är Posintras rekommendation återigen utmärkt. Feedback frågades både av kunder och intressenter. Vi ville veta hur våra kunder anser att vi presterat - vad vi har lyckats med och vad vi borde...

läs mer
Tillväxtorienterade företag åter efterlysta

Tillväxtorienterade företag åter efterlysta

Så hjälpte Kasvu Open företag i Porvoo   Finlands största sparrningstävling i företagstillväxt, riksomfattande Kasvu Open, arrangeras redan för nionde året i rad. På programmet står landets bästa experter och placerare som ger tillväxthungriga företag råd om hur...

läs mer
Drönare ger nya möjligheter för företagare

Drönare ger nya möjligheter för företagare

För ett projekt söker Posintra företag som producerar drönartjänster och är intresserade  av branschen.   Drönarna kommer att förändra världen under de närmaste åren. Hundratals olika användningsmöjligheter har redan kläckts och nya uppstår i rask takt....

läs mer
Resultatsmedjorna ger företagsamheten en kick

Resultatsmedjorna ger företagsamheten en kick

Hur bygger man ett framgångsrikt varumärke, hur blir man synlig i sociala medier och hur driver man en nätbutik? Bland annat dessa frågor fick svar i samband med våra utbildningar Resultatsmedja 2018–2019, sammanlagt elva utbildningar som ordnades i samarbete med...

läs mer
Miljövänlighet som en del av varumärket

Miljövänlighet som en del av varumärket

De flesta människor vill se en värld där företagen tar sitt ansvar för miljön och skapar en bättre framtid. Miljöfrågorna har blivit mainstream. – Ansvarsfullhet är en sådan konkurrensfördel som folk helt säkert gillar, berättar Teemu Kankainen (i bilden) chefstränare...

läs mer
Bra arbetssökning!

Bra arbetssökning!

  ”Bra sysselsättning är att lyssna, respektera och att ställa rätt frågor. Den lever på nätverk och njuter av kamratstöd och stressfria möten. Stödet för arbetssökande portioneras ibland med sked, ibland med slev och det erbjuds i rollerna som sparrare, idécoach...

läs mer
Posintra har fått ny vd

Posintra har fått ny vd

Styrelsen för Östra Nylands utvecklingsbolag Posintra har valt Seppo Pietarinen till ny verkställande direktör. Pietarinen kommer från Tusby där har han verkat som näringsdirektör. Innan dess har han jobbat som näringslivsdirektör i Nurmijärvi samt bland annat som...

läs mer
Posintra hjälper företag växa

Posintra hjälper företag växa

Tillväxt är en fråga om vilja, men handlar också alltid om insikter. Ditt företag är, vid närmare eftertanke, lika mycket ett tillväxtföretag som vilket som helst annat.

läs mer
Tack vare Posintra har jag en god grund som foretagare

Tack vare Posintra har jag en god grund som foretagare

Nyföretagarcentralerna har stor inverkan på företagens framgångar och på kommunernas livskraft. För Mona Lönnroth var råden från Posintra guld värda. – Utan Posintra skulle jag ha gett upp, säger Mona Lönnroth som driver företaget Noblessa. – Att grunda ett företag...

läs mer
Utnyttja spillvärme – HUIMA-tävlingen samlade 20 idéer

Utnyttja spillvärme – HUIMA-tävlingen samlade 20 idéer

All industriell verksamhet genererar rikligt med spillvärme som fortfarande inte utnyttjas. I HUIMA-tävlingen efterlystes nya innovativa sätt att ta tillvara och återanvända industrins restenergi. Tävlingens saldo blev 20 idéer, med lösningar för bland annat växthusproduktion och torkning av biomassa.

läs mer
Företagets framgångslösning – psykologisk säkerhet

Företagets framgångslösning – psykologisk säkerhet

För åtta år sedan ville Googles forskargrupp få fram de avgörande faktorerna som kännetecknar ett framgångsrikt team. Antagandet var att det bestod av de bästa individerna och deras bakgrund: utbildning, karaktärsdrag eller längden på samarbetet. Hemligheten med ett...

läs mer
I Resultatsmedjan smiddes varumärket i skick

I Resultatsmedjan smiddes varumärket i skick

Under evenemanget Varumärken och branding – Vision och löfte berättade Teemu Kankainen, huvudcoach på tillväxtmarknadsföringskontoret Aava & Bang, hur branding görs och varför. Vi sammanfattade här de viktigaste punkterna. ”Det är en enkel sak, det krävs ingen...

läs mer
Tutka hjälper företag att utvecklas

Tutka hjälper företag att utvecklas

Fungerar ert företag tillräckligt kundorienterat? Har ni identifierat utvecklingsbehov i er nuvarande verksamhet eller har ni tänkt pröva på helt nya affärsverksamhetsområden? Har ni identifierat utvecklingsbehov, men jobbet har på grund av brådska enbart kommit...

läs mer
Har du en idé åt Neste?

Har du en idé åt Neste?

VILD IDÉ-projektets samarbetspartner Neste Oyj utvecklar kontinuerligt sin energieffektivitet, men behöver fortfarande idéer till några av sina objekt.   1. Jussi Hintikka, energidirektör för verksamhetsområdet Neste oljeprodukter, vad gör ni på Neste för att ta...

läs mer
Projektet TEKNO har avslutats och nu tittar vi på framtiden

Projektet TEKNO har avslutats och nu tittar vi på framtiden

I början av januari ordnade Posintra en sista Nätverksträff för regionens TEKNO-kunder. Vi riktade alla blicken från det vardagliga arbetet mot framtiden. Mot bakgrund av framtidsforskarnas uppfattningar funderade vi på i vilken riktning hälso- och välfärdsbranschen...

läs mer
Kasvu Open – varför skulle man ansöka?

Kasvu Open – varför skulle man ansöka?

Den nationella och årligen arrangerade sparringstävlingen Kasvu Open utgörs av ett nätverk av experter vars mål är att hjälpa både erfarna och tillväxtinriktade små och medelstora företag.

läs mer
Kasvu Open 2019 har startat!

Kasvu Open 2019 har startat!

Istället för en regional Tillväxtstig hänvisas företagen i Östra Nyland till sparring på bransch- och temaspecifika Tillväxtstigar, som ordnas på nationell nivå runt om i Finland.

läs mer
Start-infot för företagare samlade många intresserade

Start-infot för företagare samlade många intresserade

Tisdag-kvällen den 20.11. var Posintra återigen fyllt av entusiastiska deltagare i höstens andra Start-info för företagare. Start-infona för företagare är ett antal för grupper ordnade intensiva informationspaket, där Posintras företagsrådgivare till exempel behandlar...

läs mer
En studie i utvecklingen av träbyggandet

En studie i utvecklingen av träbyggandet

Tillsammans är vi starka! Fördelarna med nätverkande framgick tydligt när Posintra i slutet av augusti bjöd in representanter för Yrkesinstitutet Lappia och Digipolis Oy, utvecklingsföretag för Kemi-Torneå-regionen, att besöka Lovisa och Borgå. Vid mötet deltog också...

läs mer
PALKO-projektets höst fortsätter aktivt

PALKO-projektets höst fortsätter aktivt

Posintras och Haaga-Helias gemensamma PALKO-projekts höst har börjat i aktiva tecken. Man har inom projektet fortsatt att aktivt nätverka med andra regioners aktörer inom sysselsättning och utbildning, och kundarbetet har också kommit igång. I augusti var PALKO...

läs mer
Lösningar för serviceutmaningar i glesbygdsområden

Lösningar för serviceutmaningar i glesbygdsområden

Hur löser vi framtidens mobilitets-, service- och logistikbehov i glesbebodda områden, när mängden offentliga tjänster minskar? Vilka möjligheter kan de nya utmaningarna ge befintliga och nya företagare? Och med vilken sorts samarbete och teknologi produceras och...

läs mer
Tillväxtföretag i resebranschen sysselsätter i Borgå

Tillväxtföretag i resebranschen sysselsätter i Borgå

Visste du att RTG Sales Oy är ett inhemskt tillväxtföretag i resebranschen som verkar i Borgå? Företaget erbjuder och utvecklar för sina kunder Contact Center-tjänster i resebranschen och sysselsätter totalt ca 270 personer, varav drygt 70 arbetar i Borgå. Företaget...

läs mer
Vinnaren av Posintras affärsidétävling belönades

Vinnaren av Posintras affärsidétävling belönades

Posintra firar i år sitt 20:e verksamhetsår. För att fira jubileumsåret sparkade vi i början av året igång en affärsidétävling öppen för alla, där vi sökte djärva och genomförbara idéer som skulle ha nyhetsvärde. Inom den utsatta tiden fick vi in en hygglig mängd...

läs mer
Lovisas nya Navigator betjänar unga

Lovisas nya Navigator betjänar unga

Lovisas nya Navigator har startat sin verksamhet. Navigatorn erbjuder unga en låg tröskel att söka hjälp med bland annat att söka arbets-, arbetsprövnings- och utbildningsplatser,

läs mer
Resestenen 2017 till SMAKU Borgå

Resestenen 2017 till SMAKU Borgå

Posintra delar årligen ut priset Resestenen till en östnyländsk turistaktör. Resestenen 2017 överlämnades till sin nya innehavare SMAKU Borgå i Konstfabriken 5.4.2018.

läs mer
Valtaus-tillväxtprogrammet 2018 startade

Valtaus-tillväxtprogrammet 2018 startade

Tillväxtprogrammet Valtaus (Övertaget), riktat till små och medelstora företag, körde i medlet av mars i gång med en ny företagsgrupp. Tillväxtprogrammet pågår i ett år. I den ena av programmets företagsgrupper ingår 17 företag från Östnyland. Av dem verkar nio i Lovisa och åtta i Borgå.

läs mer
Borgås Resultatsmedjor startar

Borgås Resultatsmedjor startar

Vi ordnar i samarbete med Haven Porvoo fyra utbildningar för företagarna i vår region som fokuserar speciellt på digitala marknadsföring och försäljning. Utbildningarna är avgiftsfria.

läs mer
Hälsoteknologin blir mer känd

Hälsoteknologin blir mer känd

De äldre bor allt längre hemma med utnyttjande av hemtjänstens olika serviceformer. Många utmaningar är emellertid förknippade med hemmaboendet. Dessa kartlades vid presentationen av projektet TEKNO i servicehuset Esplanade i Lovisa

läs mer
GDPR-utbildning fyllde Gamla prästgården

GDPR-utbildning fyllde Gamla prästgården

Efter sportlovsveckan samlades vi måndagen 26.2 i Domprostgården för att höra ett aktuellt ärende gällande spelreglerna i EU:s nya dataskyddsförordning. Länken till utbildningsmaterialet i artikeln.

läs mer
Resestenen på vandring igen

Resestenen på vandring igen

Vi letar efter ett nytt hem för Resestenen igen. Östra Nylands Resesten, det vandrande hederspriset inom resebranschen, tilldelas det företag eller den person som genom sitt handlande bäst befrämjat resebranschens framgång och välstånd i Östra Nyland.

läs mer
Övertaget stöder och sporrar att växa

Övertaget stöder och sporrar att växa

Övertaget är en tjänst för företag med vilja att växa. På nya Övertaget-videor berättar tre företagare som varit med, hurdana tankar tillväxtprogrammet väckte hos dem.

läs mer

Posintras rekommendationsindex utmärkt

Kysyimme asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme loppuvuonna 2017, miten he kokevat palvelumme ja sen erilaiset elementit. Halusimme tietää, missä olemme onnistuneet ja mitä meidän pitäisi parantaa.

läs mer
Vi vill betjäna dig bättre

Vi vill betjäna dig bättre

Året 2017 har nu nått sin kulmen för Posintra. Projktchefen Henri spikade kvalitetscertifikatet, som erhölls för en vecka sedan, på väggen i våra utrymmen. Det är fråga om ISO9001 sertifikatet, genom vilket vi i framtiden vill betjäna våra kunder på ett ännu bättre sätt.

läs mer
Inget gnäll, bara företagsamhet i Askola

Inget gnäll, bara företagsamhet i Askola

I Askola föds de nya företagen i snabb takt. Det öppna samarbetet mellan företagare och Askola kommun är bra för hela samhället och har bland annat lett till att ungdomarna gör färre dumheter. Posintra stöder både nya och start-up företag på deras väg.

läs mer

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.