För många blir hösten en tid för att ansöka om arbets- och studieplatser. Posintras och Careerias projekt MoveOn! erbjuder kostnadsfri karriärcoachning, för arbetslösa arbetssökanden i Borgå. Under sparrningen med en coach kan kunden bland annat förbättra sin CV, kartlägga sin kompetens eller diskutera olika alternativ. De som hittills har deltagit i coachningen berättar att de har fått konkret hjälp, så som råd med att göra en bra arbetsplatsansökan, hitta en intressant studieplats eller fått stöd med att skapa sig sin egen framtidsplan.

“Kan jag alltså faktiskt boka en ny tid?”, frågar många som har deltagit i MoveOn!-projektets karriärcoachning. Posintras och Careerias gemensamma projekt har pågått sedan oktober 2020 och erbjuder under hela 2021 gratis karriärcoachning som ska sparra arbetslösa arbetssökande i Borgå.

– I karriärcoachningen utgår vi från deltagarens egna premisser. Tillsammans bollar vi frågor i anslutning till arbetssökning eller studieplatssökning. Den sökandes egna starka sidor spelar en stor roll och under coachningens gång förtydligas de så gott som utan undantag. Många av oss har svårt att se vår egen kompetens, men nya infallsvinklar kan öppnas när någon annan ser på saken, säger Minna Kajaste, projektchef vid utvecklingsbolaget Posintra och en av karriärcoacharna.

Som bakgrund för coachningen bidrar Posintra och Careeria med sin kännedom om företags- och utbildningsvärlden. Karriärcoachningen genomförs huvudsakligen på distans, men också närmöten i Posintras och Careerias utrymmen i Borgå centrum är möjliga.

– Vi går igenom deltagarens situation och mål, därefter funderar vi tillsammans på vilka de följande stegen skulle kunna vara.

 

Med sikte på arbete

En del söker sig till coachning för att få konkreta tips för en arbetsansökan eller CV, andra grubblar över vilken bransch de borde söka sig till, med tanke på personlighet, kompetens och intressen. Det finns de som är nöjda med ett par möten, och andra som vill bolla sina planer under en längre tid.

– Eftersom karriärcoachningen inom MoveOn! huvudsakligen sker på distans har det blivit ett behändigt sätt att diskutera sin arbetssökning med coachen. Kaffekopp i handen, dator eller mobil påslagen och coachning kan börja! Om coronaläget tillåter kan vi naturligtvis också träffas coronatryggt ansikte mot ansikte, säger Kajaste.

 

Move On! maksuttomassa uravalmennuksessa palvellaan porvoolaisia työnhakijoita

I MoveOn!-karriärcoachningen kan du delta också på distans. Coachen Anne Mattila uppmuntrar den arbetssökande att använda cochningen som ett bollplank för tankar kring arbetsplats- och studieplatssökandet.

 

Många av dem som har deltagit i coachningen har övergått till att arbeta eller fått studieplats; alla har fått med sig en tydligare plan för sin egen stig och sina egna alternativ. Och just detta är projektets syfte.

– MoveOn! är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden för att takla coronans lokala sysselsättningsverkningar. Samtidigt utvecklas nya metoder för karriärcoachning som utnyttjar kundorienterade, digitala verktyg, säger Kajaste.

– Är du arbetssökande och funderar på frågor kring det, välkommen att kontakta oss. MoveOn!-karriärcoachning är en tjänst med låg tröskel, uppmuntrar Kajaste.

LÄS MER OM MOVEON! – KOSTNADSFRI KARRIÄRCOACHING

 

Mer information:

Minna Kajaste, Posintra, minna.kajaste@posintra.fi, tfn 050 5280 119
Anne Mattila, Careeria, anne.mattila@careeria.fi, tfn 040 576 0149

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.