Stöd för ensamföretagare kan ännu ansökas

Det är fortfarande möjligt att ansöka om verksamhetsstöd för ensamföretagare och stödet, som är 2 000 euro, kan ännu beviljas åt nya sökande. Borgå stad har 26.5.2020 mottagit totalt 471 ansökningar om stöd för ensamföretagare, varav 410 har godkänts och satts till betalning, 31 har förkastats och resten är under behandling. Borgå stad har fått en bevillningsfullmakt på drygt 2,7 miljoner euro för statsunderstöd. På basis av bevillningsfullmakten delar staden ut stöd till högst 1 368 ensamföretagare.

 

Det lönar sig att lämna in ansökan före semestrarna

Det lönar sig för en ensamföretagare, vars ekonomiska situation på grund av coronaepidemin avsevärt har försämrats, att ansöka om stöd nu då det ännu finns statsunderstöd att utdelas. Det är bra att skicka in ansökan senast i juni, i god tid före sommarsemestrarna.

Stödet kan ansökas av ensamföretagare på heltid vars verksamhet var ekonomiskt lönsamt före coronaepidemin, vars ekonomiska situation avsevärt har försämrats på grund av coronaepidemin efter 16.3.2020 och som inte har skatteskulder. Om man har skatteskulder så måste man ha en betalningsplan som skatteförvaltningen har godkänt för att kunna ansöka om stödet. Ett företag kan ansöka om stödet bara en gång. Kolla tilläggsuppgifter om verksamhetsstödet för ensamföretagare på vår webbplats.

 

Se Borgå stads pressmeddelande från 27. maj gällande detta här.

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.