År 2018 ökade turismen från Kina till Finland kraftigt.

I området Kotka-Fredrikshamn-Borgå ville man öka sina kunskaper om den kinesiska turistmarknaden, utöka produktutbudet och förbättra företagarnas förmåga att betjäna kinesiska turister.

Hösten 2019 startade samprojektet UKAMAKI – ny fart i turismen från Kina.

– Regionen har ett bra geografiskt läge mellan Helsingfors och S:t Petersburg och en enorm potential, säger Martti Mustila, Kina-expert från Cursor.

I UKAMAKI-projektet skapades koncept för attraktiva upplevelser och öppnades nya försäljningskanaler för turistmarknaden i Kina.

Nu är projektet avslutat och ska packas ihop. Vad är behållningen? Lyckades man locka kinesiska turister och hur ser framtiden för turismen ut?

 

”Det som är intressant för finländarna tilltalar inte en turist från Asien på samma sätt”

I projektet deltog 24 tillväxtföretag inom turistbranschen i Kotka-Fredrikshamn-Borgå området.

Företagen erbjöds information om kinesiska turister och hjälp med att skapa produkter och berättelser, både som företagsspecifik konsultation och i gruppmöten.

Man gjorde intressanta videor, broschyrer och bildpaket av objekten som kunde intressera den kinesiska målgruppen.

– Att sälja till Kina är en helt annan värld. Det kräver tid, kunskap i kinesiska språk och hantering av lokala seder och arbete samt kommunikationsverktyg som WeChat, säger Jenni Juuvinmaa från Posintra.

När kineserna kommer till Europa kommer de inte bara till Finland, utan vill se flera länder på samma gång. I Finland brukar de vanligen tillbringa två till fyra dagar, säger Mustila.

De kinesiska turisterna är intresserade av ren natur och mat i Finland, möjligheten att lugna ner sig samt verkliga upplevelser på ett säkert sätt. Också det finländska samhället och livsstilen intresserar.

– Det som är intressant för finländarna tilltalar inte automatiskt en turist från Asien på samma sätt.  Deras förväntningar är höga. Programmet måste vara varierande och väl utformat, med hänsyn till detaljerna. Kina uppskattar också den personliga servicen på ett helt annat sätt än finländarna, konstaterar Juuvinmaa och Mustila

 

Brobygge till den kinesiska turistmarknaden

Under den fartfyllda hösten 2019 fortsatte vi med att presentera nya turismprodukter både vid olika evenemang och vid FAM-besök. Målgruppen var både kinesiska researrangörer och finländska incoming- och DMC-aktörer.

 

Visit Finland China Roadshow 2019 Peking

 

– Det var meningen att bygga broar, pricka ut regionen på kartan och lyfta fram dess mångfald. – Utan intensivt arbete och en snabb anpassning i projektet och de berörda företagarna hade vi inte kunnat delta i några större evenemang.

Under året deltog vi bland annat i Visit Finlands China Road Show, där vi fick testa regionens attraktionsförmåga med gott resultat.

Den första gruppen med resebyråproffs kom till Finland i juni 2019, men p.g.a. tidsbrist stannade de bara i Borgå. I augusti ordnades ett FAM-besök i projektområdet, som varade i en vecka och riktades till proffs. I detta avgörande besök deltog sammanlagt nio kinesiska researrangörer.

– Detta besök förbereddes och programmet sammanställdes i flera månader. Vi hade både plan b och plan c. Ju mer långväga gäster som kommer, desto större är trycket att lyckas, säger Juuvinmaa.

Efter framgångsrika besök och upprättandet av ett kontaktnätverk var de första kinesiska turistgrupperna på väg till Kotka-Fredrikshamn-Borgå, sommaren 2020.

 

Ukamaki-hanke Erämys Keisarinkosket

 

Ukamaki-hanke, Rönnäs Seaside Resort

 

 

Coronan tullade på UKAMAKI-projektet

I början av året deltog projektet i Resemässan i Finland, med efter det avbokades alla evenemang, och både försäljningen liksom de första planerade gruppresorna från Kina till Kotka-Fredrikshamn-Borgå-området ställdes in.

– Om vi inte hade haft sådan framförhållning och gjort merparten av åtgärderna redan 2019, skulle vi inte ha fått några kinesiska researrangörer att lära känna regionen och våra platser under projektets gång. Efteråt kan man konstatera att denna framsynthet var ytterst kritisk för projektets framgång, säger Juuvinmaa.

Coronan påverkade naturligtvis planerna för 2020. Man fortsatte att främja försäljningen med de metoder som stod till buds, såsom att bjuda finländska FAM-aktörer på besök till projektområdet, genom att skapa videomaterial som lämpar sig för B2B-försäljning, delta i Visit Finlands Virtual China Roadshow, där vi mötte 27 kinesiska researrangörer, och genom att skapa en marknadsföringskampanj på WeChat i Kina som nådde ca 21 000 potentiella kunder.  

 

Ukamaki-hanke WeChat kampanja

– Vi har fått mycket positiv feedback. Det är väntat att grundarbetet bär frukt och det börjar komma kinesiska turister till Finland och även till projektområdet, sedan när coronakrisen är över, säger Mustila.

 

Framtiden visar svagt grönt ljus

Totalt sågs över 90 kinesiska researrangörer under projektet på olika mässor och evenemang i Kina, Finland och virtuellt. Projektområdet besöktes av sammanlagt 31 kinesiska researrangörer och 11 incoming- och DMC-aktörer från fem olika byråer.

– Vi har byggt en bra grund och vi fortsätter arbetet. Att sälja till Kina är ett långsiktigt arbete som bygger på förtroende och kräver ömsesidig kännedom, säger Mustila.

Trots att projektet är slut uppmuntrar Mustila och Juuvinmaa de lokala företagarna att fortsätta produktutvecklingen, som börjat bra, och att upprätthålla kontakterna med bl.a. DMC och incoming, som de träffat.

– Vi önskar de lokala företagarna tålamod. När turismen väl kommer igång igen, ligger de nordiska länderna bra till. Enligt prognoser kommer trygghet, natur och kvalitet att öka sitt värde, konstaterar Juuvinmaa och Mustila.

 


Deltagarnas erfarenheter av projektet

Bosgård, Marcus Walsh, partner, turism & restauranger

Bosgård har naturligt och ekologiskt bete, gårdsbutik, närmatsrestaurang, naturcenter och är en av dem som vårdar det traditionella landskapet i Södra Finland.

 

Ukamaki-hanke Bosgård


Vad fick er att delta i UKAMAKI-projektet?

”Vi har redan lockat inhemska turister och sällskap som direktförsäljare av ekologiskt kött. Det var naturligt att tänka på att utvidga målgruppen till utlandet. Det kräver att utbudet ändras och kompletteras och att grupperna nås, vilket vi inte hade mycket erfarenhet av.

Jag pratade med andra företagare och de hade liknande tankar.

Jag lade fram ett förslag till Posintra om vad som kan intressera oss lokala företagare. Jag blev positivt överraskad när jag hörde att ett sådant projekt pågick. Vissa behov uppstår på vissa platser, och om man har tur hittar man varandra.”

Vilken var den största fördelen med projektet eller lärdomen för ditt företag? Hur kan du använda det i framtiden?

”Om jag själv hade fått sammanställa projektet, skulle det knappast ha varit bättre än det som uppnåddes! Människorna som driver projektet var ytterst professionella. De kunde reagera på coronaläget på ett fantastiskt sätt och vända den till fördel.

Istället för de inställda evenemangen ordnades bl.a. kurser i hur man kan nå utländska grupper på olika plattformar, som används av researrangörer. I och med programmet lärde vi känna de effektivaste plattformarna.

Det var också mycket viktigt att få direkt återkoppling från finländska och kinesiska researrangörer om våra paket. På basis av responsen kunde vi förbättra vår service.

Vad mer kan man önska sig av projektet?”

Vad har man kanske missat/blev ogjort p.g.a. coronan?

”Under 2019 gjorde vi en hel del jobb för att ta emot de första turistgrupperna sommaren 2020. Då hade vi fått värdefull erfarenhet och kunnat förbättra våra tjänster ytterligare.

Men tack vare pausen kunde vi förbereda oss bättre på att de kinesiska turisterna kommer, sedan när allt börjar rulla.

Jag tror att vi kommer att få uppleva en aldrig tidigare skådad turistboom när viruset kuvats; mänskorna har ett inneboende behov av att resa.”

 

Vimpa Islands, företagare Pertti Illi

Vimpasaari är ett skärgårdshemman som ordnar mötes-, fiske- och livstidsresor året runt. På ön finns en båtbastu, en Vikinga-terrass, en balja, stugor och motorbåtar.

 

Ukamaki-hanke, Rakinkotka

 

Vad fick er att delta i UKAMAKI-projektet?

”Asiaterna är en viktig målgrupp.” ”

Varför gick du med i det här projektet?

”Vi får besökare från ca 20 länder, men vi behöver ju alltid fler kunder.”

Vilken var den största fördelen med projektet eller lärdomen för ditt företag? Hur kan du använda det i framtiden?

”Vi lär oss sådant som är viktigt för den kinesiska kulturen. Vi fick bra marknadsföringsmaterial när projektledarna sparkade oss i häcken.

Marknadsföringsmaterialet har använts för förhandsmarknadsföring i Kina. Det är tråkigt att det inte blev några resor i år, men vi fick många goda idéer ändå.

Kineserna uppskattar Finland mycket; Finlands natur och vattendrag, både havet och sjöarna. Om vi får styr på marknadsföringen kommer Finland att ha goda möjligheter att tillhandahålla turisttjänster till kineserna.” 

Vad har man kanske missat/blev ogjort p.g.a. coronan?

”Den där försäljningen. I projektet hann vi göra marknadsföring.” 

 

Mer information om UKAMAKI projektet finns på vår hemsida.

Bilder: Jenni Juuvinmaa, Posintra Oy, Martti Mustila, Cursor Oy, Visit Finland. 

 

logot

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.