”Kan jag beviljas finansiering för det här” är en av de vanligaste frågorna som ställs i vår företagsrådgivning. Nu är det ännu lättare att svara på frågan, eftersom Posintra har tagit i bruk Granted AI, ett nytt verktyg som identifierar finansiella mekanismer.

 

 

Finansiering som lämpar sig för olika stadier av affärsverksamheten finns tillgänglig från flera olika källor. Finansieringen är vanligtvis relaterad till etableringen av ett företag (startpeng), investeringar, tillväxtplaner, internationalisering eller innovationer. En mer exakt och täckande finansiering kan endast beräknas genom att kartlägga företagets plan, bakgrund och syfte. Arbetet påskyndas betydligt av det nya verktyget Granted AI, som automatiskt söker efter finansieringsmöjligheter som matchar företagets behov och information. I framtiden kommer Posintras kunder att kunna utnyttja verktyget som en del av vår företagsrådgivning.

 

– Verktyget visar direkt de olika finansieringsalternativ som motsvarar företagets egen profil. Att skapa en profil hjälper å andra sidan företaget att sammanfatta sin egen plan och skapar en helhetsbild av den egna situationen. Vi får tillgång till ett effektivt tillskott i diskussionen mellan företaget och företagsutvecklaren, gläds vår erfarna företagsutvecklare Peter Backman.

 

Genom att ändra olika element visas också förändringar i finansieringsmöjligheterna. I bästa fall hjälper verktyget även till att schemalägga det egna arbetet och dess finansiering. 

 

– Om ditt företag är verksamt i Borgå eller Lappträsk eller har för avsikt att bedriva verksamhet här så uppmanar vi dig definitivt att boka tid för vår kostnadsfria konsultation, där vi kan göra en ekonomisk analys. Den egna tillväxten kan också utvärderas och utvecklas med hjälp av vår tillväxttjänst Valtaus.

 

 

Intresserad?   Boka tid online eller per telefon   

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.