Posintra Oy utvecklar tillsammans med sina intressenter Östra Nylands livskraftighet och konkurrenskraft. Vi vägleder våra kunder i att identifiera och förstå förändringar i verksamhetsmiljön. Vi vill samtidigt skapa möjligheter för våra intressenter att bilda nätverk.

Med hjälp av ett kvalitetsledningssystem skapar vi förutsättningar för att förbättra vår verksamhet.

  • Vi agerar interaktivt med intressenterna, som ger oss värdefull information om hur vi kan utveckla vår verksamhet.
  • Vi mäter regelbundet hur nöjda våra mest betydande intressenter är med vår verksamhet.
  • Vi utvärderar ledningssystemets förmåga att uppnå uppställda målsättningar.

Vi är en öppen och pålitlig samarbetspartner för alla våra intressenter och vi verkar för att uppfylla våra kunders förväntningar. Vi följer med krav som gäller vår verksamhet och förbinder oss att efterfölja de lagar och förordningar som rör dem.

 

Posintra Oy_ISO 9001 sertifikaatti

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.