Verksamt företag

Behöver du råd och idéer för att utveckla din affärsverksamhet?
Vi hjälper dig.

 

Boka tid

Målsättning: ett framgångsrikt företag

Ett företags livscykel rymmer många olika skeden. Ibland behövs det nya idéer eller nya lokaler, ibland helt konkret mera pengar och ibland uppmuntran. Det finns bra och dåliga tider. Ibland måste man kunna ge upp och föra företaget framåt, så att det kan leva och andas. På nära håll är det svårt att se helheten, och därför är stöd utifrån och kartläggning av situationen ofta nödvändigt även för en företagare. 

Tjänster för operativa företag

 

Tveka inte med att ta kontakt!

Vår rådgivning fungerar med tidsbeställning på vår verksamhetspunkt i Borgå.

Rådgivningen är kostnadsfri för företag i Borgå.

Boka tid för rådgivning, så kan vi tillsammans kartlägga vad som är bästa lösningen för ditt företag.

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Verktyg för avtal

Agens digitalt verktyg är kostnadsfritt att tillgå för våra kunder. Se mer och kontakta oss!

Verktyg för avtal hjälper

Posintra har uppgjort ett samarbetsavtal med Agens Oy angående ett digitalt verktyg för uppgörandet av olika avtal. Detta verktyg finns nu kostnadsfritt att tillgå för våra kunder. Agens företagspaket innehåller de centrala avtal och dokument ett företag behöver för att förvalta företaget samt uppgöra olika slag av avtal. Avtalsdokument på svenska finns tyvärr för tillfället bara några. I Agens serviceutbud finns även de viktigaste avtalen och köpebreven för företagarens personliga behov. Utbudet kompletteras med 2-3 st nya avtal och dokument varje månad. De nuvarande skräddarsydda avtalsstommarna utvecklas kontinuerligt på basen av respons, förändrad lagstiftning eller direktiv.

Dessutom erbjuder Agens Oy möjlighet att ytterligare skräddarsy avtalen, granskning av avtalen samt timdebiterad juristservice även i krävande frågor gällande företagsjuridik.

Bekanta dej ju med Agens tjänster via företagets YouTube videor och kontakta Posintra för att sätta ditt företags avtalsfrågor i skick!

Så här får du tillgång till verktyget

Avtalsmallarna redigeras i arbetsrum på Agens avtalsplattform. Du kan begära en inbjudan till ett arbetsrum, varefter du kommer åt och kan redigera de avtalsmallar du behöver.

Tilläggsinformation om tjänsterna Agens erbjuder (på finska)

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Materialbank

I vår Materialbank hittar du tips och handböcker för att starta och utveckla ditt företag. Där hittar du också Posintras Företagstolk med omfattande information och verktyg för en företagare.

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Tjänster för tillväxtföretag

Har ditt företag en vilja att växa? Vi hjälper dig på vägen mot tillväxt.

Vill du få fart i ditt företag?

Vi erbjuder företag som vill växa effektiviserad rådgivning och speciella tjänster för tillväxtsparring. Vår rådgivning är kostnadsfri för företag i Borgå. BIITTI – Företagsteamen i Nyland -projektet, som fokuserade på att stödja tillväxt för små och medelstora företag, har slutat. Valtaus tillväxtprogram skapat av projektet kommer att fortsätta som en tillväxttjänst av Posintra.

Kolla in tillväxtjänsten (på finska)

Kolla in kundfilmerna

VALTAUS – arbetsbok för tillväxtplanering

Kasvu Open sparrar företag som vill växa. Mer information på Kasvu Opens hemsida.

Utveckling är tillväxt

Livsvillkoret för ett framgångsrikt företag är ständig utveckling. Man kan växa och utvecklas på många sätt. För någon är det dags att utvidga verksamheten till en ny sektor eller köpa en ny affärsverksamhet, en annan vill utveckla marknadsföringen och försäljningen. Tillväxt kan också hittas genom internationalisering eller genom utveckling av det egna kunnandet.

Har ditt företag en vilja att utvecklas och förnyas? Vi hjälper till att identifiera vilken typ av tillväxt som är naturlig för just ditt företag och hur du kan uppnå det. Vi stöder dina ansträngningar för att påskynda tillväxten och att göra en systematisk tillväxtplan.

Boka tid för att göra din egen tillväxtplan. Vi säkerställer tillsammans framgången för ditt företag!

Begär tilläggsinformation och boka tid för rådgivning

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Etableringstjänster

Letar du efter en plats för ditt företag att växa i Östra Nyland? Hör av dig.

Framtiden är öster om Helsingfors

Visste du att det finns ett område strax utanför Helsingfors där framtiden redan gör sitt arbete? I Sköldvik i Östra Nyland finns redan nu en betydande koncentration av cirkulär ekonomi. Och via Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors, Lovisa och Kotka hamnar matas ständigt export- och importtrafiken.

För företag erbjuder området både mark och lokaler samt språkkunnig arbetskraft.

 

Posintra är kommunernas partner

När du vill få en första kontakt i regionen, kontakta oss. Vi har nära samarbete med näringslivs- och företagstjänsterna i städerna och kommunerna. Målet är att hitta den bästa lösningen för alla parter. Företag som etablerar sig i regionen hittar med vår hjälp funktionella lokaler och får en flygande start i verksamheten.

Tilläggsinfo:
Kontakter i Borgå näringslivsfrågor
Askola
Lappträsk 

När du söker lokal får du också hjälp av fastighetsmäklarna i regionen.

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Mentorskap

Behöver du sparring och stöd som företagare? Mentorn hjälper och sporrar dig att utvecklas.

Behöver du sparring och nya synvinklar?

Vi samarbetar bland annat Finland Företagsmentorer rf genom att fungera som koordinator för nästan 20 företagsmentorer i Östra Nyland. En företagsmentor är en erfaren expert som fungerar som företagarens lots och mentor. Företagsmentorn sparrar, handleder och coachar företagaren. Mentorskap är gratis för mikro- och småföretag som drivs av företagare.

De flesta företagsmentorer handleder små företag med mindre än fem anställda.

Sök företagsmentor

Mer information om Företagsmentorerna
Yrityskummit.fi

Mer information, kontakta Fredrik Pressler och Peter Backman på Posintra
Kontaktuppgifter

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Projekt

En del av vårt arbete är mångsidig utveckling av företagens verksamhetsmiljö. Det här arbetet vi gör genom projekt.

Projekt

Posintras uppgift är att hjälpa lokala företag till tillväxt och framgång. En del av vårt utvecklingsarbete är att utveckla företagens verksamhetsmiljö – oavsett om det är fråga om den fysiska miljön, ny teknologi, nya verksamhetsmodeller eller framtida kunnande. Det här arbetet vi gör genom projekt.

Bekanta dig och kom med i våra projekt

Från idé till handling

Projekten pågår vanligtvis mellan ett halvt och två år. Projekten ger inte den projektansvarige eller projektets partners direkt vinst, utan resultaten syns t.ex. genom ökat kunnande, produktutveckling eller ökad försäljningspotential i företaget.

I våra projekt deltar årligen hundratals företag. Fokus för projektverksamheten ligger framför allt på tillväxtsektorer och -företag. Om du vill gå från idé till handling, tveka inte att kontakta oss!

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.