Startande företagare

Funderar du på att grunda ett företag? Vi fungerar som Nyföretagarcentret
i Östra Nyland och vi hjälper dig.

 

Boka tid

Reservera tid till företagsrådgivningen

Posintras rådgivare hjälper

Uppföljning är A och O

När företaget ännu är i startskedet

De som ska bli företagare har en fin väg framför sig, allt verkar möjligt och omöjligt på en och samma gång. Nyföretagarcentret stöder och uppmuntrar nya företag på den här vägen i upp till tre års tid. När du planerar att starta ett företag, söker startbidrag eller finansiering, hjälper vi dig. Vi testar affärsidén tillsammans med dig och hjälper dig med att utarbeta en affärsplan. Vi vägleder dig via det lokala och nationella nyföretagarnätverket i alla frågor som gäller att grunda ett företag.Via oss får du tillgång till ett expertnätverk bestående av över 1200 näringslivsrepresentanter och deras kunnande. Kommuner där vi betjänar nya företagare:  Borgå, Lappträsk.

Hållbara och lönsamma företag

Posintra fungerar som nyföretagarcentret i Östra Nyland och ger gratis rådgivning till nya företag. Varje år besöks nyföretagarcentren av cirka 20 000 nya företagare. Ungefär en tredjedel av dem startar ett företag. Det grundas alltså över 7000 företag varje år på det här sättet. Vill du vara en av dem?

Vårt mål är att de nya företagen ska vara hållbara och lönsamma. Nyföretagarcentret förbättrar avsevärt förutsättningarna för ett nytt företag att lyckas. Det beror på att man skapat en bra grund för företagen. Resultaten av Posintras nyföretagarrådgivning är obestridliga: efter fem år är 80 procent av de nya företagen fortfarande verksamma. Vår service garanteras av ett kvalitetssystem, som sporrar oss att stanna på den här goda resultatnivån.

Mera information och viktiga länkar:

– Affärsplanen som krävs för startbidrag kan göras på oma.yrityssuomi.fi.
– Nyföretagarcentralens guide för nya företagare kan du läsa här.
– viktig information, kalkysbottnar och blanketter för nyföretagare hittar du i Posintras Företagstolk

Tips

Vad ska varje företagare veta om sin affärsverksamhet?

Hur kan typiska nybörjarfel i företagets ekonomiförvaltning undvikas?

Att välja en bokföringsbyrå som passar mig

Kundberättelser:

Läs Cassandra Wikströms berättelse om att bli entreprenör.

Läs berättelsen om Bokföringsföretag SisUkko Oy.

 

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Idéknappen

Testa din idé hos Nyföretagarcentrumets företagsrådgivare. Du får snabbt i din e-post en utvärdering av din idé och förslag för att gå vidare.

 

Har du en företagsidé?

Testa din idé hos Nyföretagarcentrumets företagsrådgivare. Du får snabbt i din e-post en utvärdering av din idé och förslag för att gå vidare.

En företagsidé kan vara en vardaglig tanke där din produkt eller din tjänst erbjuder en lösning på någon utmaning. Du kan nu testa din företagsidé hos en företagsrådgivare. Det räcker att du klickar på IDÉ knappen och fyller i ett kort formulär i Idéknapp-tjänsten. Företagsrådgivaren på ditt eget område sänder dej via e-post en snabb utvärdering av din idé samt förslag på hur du kan gå vidare.

Idéknappen fungerar på vårt område tillsvidare endast i Borgå.

Ideanappi

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Startti Plus

Fick du startpengar? Nu är det dags för Start Plus tjänsten!

Välj en kompetent Startti Plus -partner

Till Posintras tjänster för nya företagare hör en Startti Plus service. Startti Plus är en avgiftsfri sakkunnigtjänst för kunder som fått startpeng eller startat företagsverksamhet med 4 månaders arbetslöshetsförmån. Tjänsten tillhandahålls av TE-byrån i Nyland. I tjänsten sparras du till effektivare försäljning och får stöd för dina marknadsföringsfärdigheter och en skriftlig plan för utveckling av din affärsverksamhet. Dessutom kan du efter behov få fyra träffar där du fördjupar dina försäljnings- och marknadsföringsfärdigheter.

Tjänsten produceras av TE-byråns avtalspartner, varav du kan välja vilken du vill. Ytterligare information om Startti Plus-tjänsten får du per e-post från TE-byrån i Nyland starttiraha.uusimaa (at) te-toimisto.fi. Anmäl dig till tjänsten Startti Plus via TE-byrons sidor: Anmälningsblankett

Utvecklingsplan för försäljning och marknadsföring

Under Startti Plus mötet fokuserar vi på ditt företag och din bransch – den önskade kundbasen och hur du når den till exempel genom att utnyttja digital marknadsföring och sociala medier. Mötet ger dig också ett extra verktyg, för du får tillgång till en utvecklingsplan för försäljning och marknadsföring med åtgärdsförslag.

Uppföljningsmöten och expertbesök kommer du överens om med företagsrådgivaren. Vår service är fortfarande konfidentiell och kostnadsfri. Kommunerna Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa.

Läs mera om vår Startti Plus -tjänst 

Materialbank

I vår Materialbank hittar du tips och handböcker för att starta och utveckla ditt företag. Där hittar du också Posintras Företagstolk med omfattande information och verktyg för en företagare.

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Verktyg för avtal

Agens digitalt verktyg är kostnadsfritt att tillgå för våra kunder. Se mer och kontakta oss!

Verktyg för avtal hjälper

Posintra har uppgjort ett samarbetsavtal med Agens Oy angående ett digitalt verktyg för uppgörandet av olika avtal. Detta verktyg finns nu kostnadsfritt att tillgå för våra kunder. Agens företagspaket innehåller de centrala avtal och dokument ett företag behöver för att förvalta företaget samt uppgöra olika slag av avtal. Avtalsdokument på svenska finns tyvärr för tillfället bara några. I Agens serviceutbud finns även de viktigaste avtalen och köpebreven för företagarens personliga behov. Utbudet kompletteras med 2-3 st nya avtal och dokument varje månad. De nuvarande skräddarsydda avtalsstommarna utvecklas kontinuerligt på basen av respons, förändrad lagstiftning eller direktiv.

Dessutom erbjuder Agens Oy möjlighet att ytterligare skräddarsy avtalen, granskning av avtalen samt timdebiterad juristservice även i krävande frågor gällande företagsjuridik.

Bekanta dej ju med Agens tjänster via företagets YouTube videor och kontakta Posintra för att sätta ditt företags avtalsfrågor i skick!

Så här får du tillgång till verktyget

Avtalsmallarna redigeras i arbetsrum på Agens avtalsplattform. Du kan begära en inbjudan till ett arbetsrum, varefter du kommer åt och kan redigera de avtalsmallar du behöver.

Tilläggsinformation om tjänsterna Agens erbjuder (på finska)

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Mentorskap

Behöver du sparring och stöd som företagare? Mentorn hjälper och sporrar dig att utvecklas.

Behöver du sparring och nya synvinklar?

Vi samarbetar bland annat Finland Företagsmentorer rf genom att fungera som koordinator för nästan 20 företagsmentorer i Östra Nyland. En företagsmentor är en erfaren expert som fungerar som företagarens lots och mentor. Företagsmentorn sparrar, handleder och coachar företagaren. Mentorskap är gratis för mikro- och småföretag som drivs av företagare.

De flesta företagsmentorer handleder små företag med mindre än fem anställda.

Sök företagsmentor

Mer information om Företagsmentorerna
Yrityskummit.fi

Mer information, kontakta Fredrik Pressler och Peter Backman på Posintra
Kontaktuppgifter

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi söker tillsammans de bästa lösningarna för dig och ditt företag!

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.