Det nästan treåriga utvecklingsarbetet i LUCIA-projektet har slutförts. Projektets mål uppnåddes, belysningslösningarna på pilotplatsen i Borgå slutfördes i tid och den smarta belysningen av lättrafikleden i Borgås nya parker togs i bruk.

Posintra har i samarbete med Borgå stad skapat en halvtimmes videodokumentär om förberedelserna av LUCIA-pilotprojektet i Borgå. Videon presenterar i form av expertintervjuer utgångspunkterna för belysningsplaneringen, den teknologi som installerats på platsen och tankar gällande den smarta stadsbelysningens framtid. Videon är tillgänglig på Posintras Youtube-kanal.

Det internationella konsortiet för LUCIA-projektet anordnade ett avslutande seminarium i september 2021 där projekthelheten och resultaten presenterades. Seminariepresentationerna utgör en omfattande översikt över projektverksamheten och tankarna inför framtiden. Seminariematerialet finns på LUCIA-projektets webbplats.

Posintra och Borgå stad vill rikta sitt tack till alla experter och intressenter som har varit involverade i genomförandet av LUCIA-projektet för deras visionära och nära samarbete. Framtiden är ljus – och arbetet för en smart stad fortsätter i Borgå.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.