Posintra informerar 9.2.2018

Utvecklingsbolaget Posintra stärker sitt samarbete med Borgå stads turism- och marknadsföringsenhet genom att satsa resurser på utveckling av turismen även utanför turismprojekten.

– Vi vill under våren bygga ett utvecklingsprogram tillsammans med turismföretagen i Borgå, där vi väljer och väljer bort teman att fokusera på i utvecklingen. Vi kan inte göra allt på en gång, men även med små åtgärder kan man nå många goda resultat, säger områdesutvecklingschef Topi Haapanen från Posintra.

– Företagarna i området har en nyckelroll när det gäller utvecklingen av turismen. Vi erbjuder stöd i produktifieringen och utbildningen samt marknadsför turismutbudet såväl i Finland som internationellt. Vi verkar som regionorganisation och främjare av turism på nationell nivå, konstaterar Borgå stads turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen.

– Vi vill intensifiera det målinriktade samarbetet mellan alla aktörer som drar nytta av turismen. Skapandet av upplevelser för turister är affärsverksamhet, som Borgå som turiststad ger en god grund för, fortsätter Haapanen.

Utvecklingsprogrammet för turism startar med sin första verkstad torsdagen 15.3. Det är en del av strategiarbetet för Drömmarnas Borgå 2030.

 

Ett bredare perspektiv

För att stödja arbetet med att utveckla turismen sammankallar Borgå stad och utvecklingsbolaget Posintra ett advisory board, det vill säga en rådgivande grupp bestående av experter på turism. Syftet med gruppen är att ge Borgå stads turism- och marknadsföringsenhet och Posintra nya perspektiv på trender och riktningar när det gäller utvecklingen av turismen i Finland och huvudstadsregionen. Målet är att genom medlemmarnas expertis få synpunkter och god praxis från andra områden som stöd för utvecklingen.

Advisory board samlas 2–3 gånger per år och består av fyra medlemmar:

  • Kristiina Hietasaari, Director, Head of Product and Content, Visit Finland (Business Finland Oy)
  • Outi Pekkinen, marknadsföringschef, Helsingfors stad
  • Tiina Reijonen, ordförande, Premium Visit rf
  • Antti Petteri Kurhinen, lektor, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

 

Mer information:

Borgå stad, turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen
, tfn 040 706 1200

Posintra Oy, områdesutvecklingschef Topi Haapanen
, tfn 040 708 2012

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.