Pressmeddelande 25.5.2020

Företagshjälpet stöder nyländska företag övervinna coronakrisen

Det nya företagshjälpet inleds som ett samarbete mellan de tre i Nyland verkande utvecklingsföretagen Posintra, Keuke och Novago samt Nylands arbets- och näringsbyrå.

Företagshjälpet erbjuder företagen förebyggande hjälp för att hantera de akuta och förutsebara utmaningar coronaepidemin medför. Företagshjälpet kommer till en början att särskilt riktas till företag inom restaurang- och servicebranschen med betydande inverkan på sysselsättningen och som i coronakrisen som näringsgren har hört till den främst drabbade.

 

Kartläggning av företagets behov och konkret stöd

I företagshjälptjänsten kontaktar Nylands arbets- och näringsbyrå med hjälp av sin partner SunUra Oy företagen i Nyland för att kartlägga det av coronaepidemin orsakade behovet av tjänster. Om ett tydligt behov av tjänster identifieras vidarebefordras företagets kontaktuppgifter till det berörda områdets projektoperatör. I Östra Nyland förmedlas informationen till Posintra, som tillsammans med företaget utarbetar en mer detaljerad analys av situationen och en konkret färdplan. Syftet är att vägleda företaget till exakt den hjälp det behöver.

Den hjälp företaget erbjuds anpassas enligt det företagsspecifika behovet. Hjälpåtgärden kan till exempel utgöras av stöd för att identifiera utvecklingsmöjligheter, ansökan av lämplig krisfinansiering eller att hitta nya affärsverksamhetslösningar. Avsikten är att vidta proaktiva åtgärder för att hjälpa företaget att hantera coronakrisen.

Syftet är att undvika att företagen drivs till permitteringar, uppsägningar och konkurser.

Inom företagshjälpets verksamhetsområde verkar cirka 25 000 företag, varav ungefär hälften tillhör projektets målgrupp. Projektets genomförandeperiod är cirka ett år.

Mer information om företagshjälpet finns på Posintras webbplats.

 

Uudenmaan liitto logo

 

Posintra.fi tietoa evästeistä

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.