FÖRETAGSHJÄLP

Yritysapu

 

FÖRETAGSHJÄLP

Företagshjälp projektet är ett projekt som genomförs av de tre nyländska utvecklingsföretagen Posintra, Keuke och Novago samt Nylands arbets- och näringsbyrå, och vars syfte är att erbjuda företagen förebyggande stöd i hanteringen av de utmaningar som coronaepidemin orsakar, och därmed säkra företagens verksamhetsförutsättningar och hjälpa dem igenom coronakrisen.

Inom ramen av projektet kontaktas nyländska företag systematiskt för att kartlägga deras situation och eventuella behov av råd och stöd. De företag som är i behov av stöd hänvisas till de tjänster utvecklingsföretaget i deras område erbjuder. Man utför tillsammans med företaget en situationsanalys och gör upp en färdplan. Projektet hjälper företagen att hitta och utveckla affärsinnovativa lösningar, med vilka man strävar till att vända krisen till en möjlighet och identifiera aktiviteter som fungerar även efter den akuta krisen. Dessutom organiserar projektet efter behov webbseminarier och evenemang för företagen för att möta de behov man identifierat.

Projektets genomförandeperiod är 15.5.2020 ‒ 31.5.2021. Projektet genomförs av huvudentreprenören Posintra, med Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy (utvecklingsbolaget KEUKE) och Novago Yrityskehitys Ab som delentreprenörer. Som samarbetspartner fungerar Nylands arbets- och näringsbyrå.

Projektets totala budget är 408 506 euro. Huvudfinansiär är den av Nylands förbund beviljade Finansiering av krissituation i Nyland.

Läs mer om Företagshjälp servicen

Tilläggsinformation:

Jutta Westerlund, utvecklingschef
+ 358 50 529 8136

 

Färdigheter

Upplagt på

maj 25, 2020

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.