Hur många invånare, nya företag och arbetslösa finns det i Borgå? Kommundata erbjuder alla möjligheten att kontrollera de senaste nyckeltalen för Borgå.

Enligt Kommundata är den kommunala skattesatsen år 2021 i Borgå 19,8, vilket är den 12:e lägsta i Finland. För juli 2021 är folkmängdens förhandsuppgift 51 008 personer och andelen arbetslösa av arbetskraften enligt julidata 12,3 %. Kommundata sammanfattar de viktigaste nyckeltalen för Borgå till en klar helhet.

– Kommundata presenterar de viktigaste statistikuppgifterna relaterade till Borgå, som vi behöver i vårt dagliga arbete. Det ger en tillförlitlig bild av vad Borgå är och ger tillförlitlig och aktuell information för att stödja beslutsfattandet, förklarar Topi Haapanen, Posintras områdesutvecklingschef.

Kommundata ger en samlad visualisering av de viktigaste faktorerna för regionutvecklingen på följande teman: befolkning, dragningskraft, sysselsättning, utbildning och välfärd, företagsamhet samt region- och kommunekonomi. Informationen uppdateras automatiskt till Posintras sidor och kan enkelt och snabbt skrivas ut som PDF-fil.


Data lättillgänglig för alla

Kommundatas demokratisering av data är också betydande.

– Med hjälp av Kommundata kan samma information lätt nås av alla, från kommunala beslutsfattare till invånare och till exempel företag som överväger att investera i Borgå, säger Posintras företagsutvecklare Jenni Juuvinmaa.

Kommundata presenterar data i lättbegriplig form och innehåller illustrativa grafer.

– Vi tror på öppna data och de möjligheter de för med sig. Kommundata förser den gemensamma utvecklingen av Borgå med bränsle, menar Haapanen.

Posintra vill i och med det nyligen tecknade sjuåriga avtalet med Borgå stad utveckla sina tjänster för att allt bättre betjäna regionens näringsliv.

– Kommundata är ett utmärkt sätt att dela de mest aktuella data om Borgå i siffror, i kortfattad form, intygar Borgå stads biträdande stadsdirektör, Fredrick von Schoultz.

Posintra förverkligar Borgå Kommundata i samarbete med MDI, konsultbyrå för regional utveckling. Kommundata finns på Posintras webbplats i finsk, svensk och engelsk version.

 

Bekanta dig med Kommundata

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.