Antalet kinesiska turister ökar kraftigt. Till Kotka-Fredrikshamns och Östra Nylands regioner vill man locka dem till exempel genom naturupplevelser, lyx och ekologisk mat.

Under fjolåret besökte cirka 389 000 kinesiska turister Finland, och antalet förväntas växa betydligt under de närmaste åren. Man har redan funnit det förtrollande Lappland med sin jultomte och sitt norrsken, men hur kunde turistflödet riktas till södra Finland – och även utanför Helsingfors?

Målet med Posintras och Cursors gemensamma projekt UKAMAKI – Ny tillväxt för turism från Kina – är att skapa enkla och attraktiva upplevelsepaket för kinesiska turister i Kotka-Fredrikshamn- och Borgåregionerna, samt att öppna nya försäljningskanaler till Kina.

– Konkurrensen om de kinesiska turisterna är hård, men den här regionen har, tack vare sitt läge, god potential. Den längst västerut belägna destinationen ligger 30 minuter från Helsingfors och den östligaste 90 minuter från St. Petersburg, förtydligar projektets Kina-experten Martti Mustila från Cursor.

Till Ukamaki-projektet valdes regionens tillväxtinriktade turism- och serviceföretag, som principiellt uppfyller Visit Finlands internationaliseringskriterier.

– Företagarna var intresserade av projektet och grupperna fylldes snabbt, berättar Ukamaki-projektets projektexpert Jenni Juuvinmaa från Posintra.

 

Kinesiska resebyråer letar efter unika destinationer

I Finland är kineserna särskilt intresserade av naturupplevelser. Resorna köps helst som skräddarsydda paket på nätet, av kinesiska resebyråer.

– Kinesernas resor säljs alltid av kinesiska resebyråer, understryker Mustila. – Att sälja till Kina är en utmaning. Man måste kunna språket, ha kontakter och insikt i den lokala marknaden. Man bör komma ihåg att kineserna inte alltför lätt får tillgång till finländska webbplatser på grund av brandväggar.

Den kinesiska resemarknaden domineras av landets största och världens näst största online resebyrå, Ctrip, med en marknadsandel på 70 procent. Mindre resebyråer eftersträvar konkurrensfördelar med hjälp av ett unikt utbud.

– Utbudet av resor för kineserna är massivt! Vi erbjuder resebyråerna något nytt och annorlunda, med vilket man kan differentiera sig gentemot sina konkurrenter, förklarar Mustila.

Målgruppen för de produktifierade upplevelsepaket som produceras inom Ukamaki-projektet är en utbildad medelklass, som uppskattar skräddarsydda resor och resor med delvis uppgjort program.

– De flesta av dem har kanske redan besökt Paris, London och andra populära destinationer i Europa. Finland är ett nytt och intressant resmål för dem.

 

Natur, ekologi och lyx intresserar

Under hösten och vintern har företagen som är involverade i Ukamaki-projektet skapat nio för kineser anpassade paket. De flesta paketen erbjuder boende, naturaktiviteter, måltider och shopping för 2 nätter och 3 dagar.

Kineserna kan till exempel pröva på att leva som vikingar, hyra en egen ö eller koppla av med Ikimetsä yoga, i Borgå-skogarna.

Målet är att producera totalt 10‒15 upplevelsepaket före projektet slut.

För samtliga destinationer produceras för kineserna intressant material: videor, broschyrer och högkvalitativa bildpaket, som kinesiska resebyråer kan använda sig av i sin egen marknadsföring.

– Kineserna är mycket visuella. Bilderna måste innehålla upplevelser, aktiviteter och kineser. Resans köpare inges förtroende av att se att även andra turister från hemlandet har besökt platsen, förklarar Mustila.

Paketen har skapats med hjälp av lokala och till företaget anknutna berättelser.

– Kineserna, såsom alla andra turister, vill ha autentiska upplevelser och historier. Finländarna är ofta alltför blygsamma. Vi kan inte konkurrera med sådant vi inte har, men vi kan erbjuda natur- och kulturupplevelser som inte existerar någonstans i Kina.

Man kan bekanta sig med upplevelsepaketen på adressen: www.orientalbeat.net. Webbplatsen är gjord för resebyråer.

 

Ukamaki-hanke elämyspaketteja

Voit tutustua Ukamaki-hankkeessa tähän mennessä koostettuihin elämyspaketteihin osoitteessa

 

 

Man är redo för de första Ukamaki-resenärerna

Lanseringen av de nya försäljningskanalerna har accelererats genom att delta i den av Visit Finland organiserade China Road Show. På försäljningsturnén fick Mustila, som representerar Ukamaki, testa Kotka-Fredrikshamn- och Borgå-produkternas attraktivitet.

– Responsen från turnén var positiv. Förutom de nya upplevelsepaketen uppskattade resebyråerna att vi gav dem bilder och videoklipp av resepaketen att användas fritt, säger Mustila.

I Finland utvecklas turismstjänsterna till att vara mer attraktiva för kineserna bl.a. genom att organisera olika kurser för partnerföretag, där man fördjupar sig i de kinesiska resenärernas behov.

Som nästa steg lockas resebyråproffsen till regionen för att bekanta sig med upplevelsepaketen, eftersom köparna ofta vill lära känna produkterna innan de säljer dem till konsumenterna.

 

Ukamaki-projektet fortsätter fram till slutet av 2020.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.