Expertis, personlig assistans och tillgänglig service nämns i kundresponsen som Posintras styrkor. En nyligen genomförd enkät gav företagsrådgivningen hela 88 NPS-poäng.

Hela 97 procent av företagsrådgivningens kunder som svarade på Posintras senaste NPS-enkät upplevde att våra tjänster var kundorienterade och mer än 94 procent av de tillfrågade berättade att den hjälp de fått påverkade deras egna beslut. Företagsrådgivningens kunder gav för år 2022 tjänsten hela 88 NPS-poäng. Resultaten mottogs med glädje.

– Vi strävar efter att förverkliga våra värderingar vid varje kundmöte. Det är viktigt för oss att hjälpa till att hitta lösningar på utmaningarna i kundens affärsverksamhet, lyfta fram nya perspektiv och åstadkomma en utmärkt kundupplevelse. Det är givande att erfara att det har förmedlats till kunden, säger Posintras VD, Fredrik Pressler.

Respondenterna sökte hos Posintra bland annat hjälp med företagsetablering, försäljning och marknadsföring, tillväxtplanering och internationalisering samt till exempel produktutveckling och finansieringsarrangemang. Posintras kunder består av en mängd olika företag från olika omsättningskategorier och branscher.

– Frågor relaterade till ägarbyten och företagsköp återspeglas också i resultatet och vi har också satsat på dem genom att utveckla vår kompetens och stärka partnerskapen. Det är glädjande att också de här tjänsterna har hittats, säger Pressler.

 

Företagsutvecklarna Tanja och Peter välkomnar med låg tröskel alla företagare oberoende av skedet i affärsverksamheten.

Företagsutvecklarna Tanja och Peter välkomnar med låg tröskel alla företagare oberoende av skedet i affärsverksamheten.

 

Tröskeln är låg

Vi vill hålla tröskeln låg för att kontakta Posintra i både mindre frågor och gällande större utveckling av affärsverksamheten. Många av kunderna kontaktar oss igen när verksamheten förändras. Tidigare positiva erfarenheter och rekommendationer från andra är också starka skäl till att anlita tjänsterna.

– Vi ser oss själva som en företagsuvecklare som kan kontaktas för exakta svar, vid längre affärsutvecklingsprocesser eller närhelst behovet uppstår. Ofta betjänas kunden av flera företagsutvecklare, eftersom var och en har sitt eget specialområde som kunden har möjlighet att utnyttja, påpekar Pressler.

Projekten erbjuder ett ytterligare sätt att fördjupa sig i affärsverksamhetens olika teman. Enkäten riktades även till de företag och intressenter som varit involverade i projektverksamhet. Även i dessa svar berömdes Posintras expertis, smidiga och flexibla service och lokala inverkan.

– Vårt mål är att stödja vitaliteten i företagen och i vår region och fungera som våra kunders och intressenters främsta partner. Det är fint att se att vårt arbete genererar god respons och framför allt att det också leder till resultat.

Detta sägs om oss: 

”Top typer.”

”Jag möttes genuint och med intresse, utan brådska.”

”En uppriktig vilja att hjälpa kunden att utveckla sin företagsverksamhet.””

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.