För att vara företagare behövs ingen ekonomie doktorsexamen men vissa frågor är det bra att ha grepp om redan från början. Timo Toivanen är företagsekonomisk coach och ekonomisk vägledare. Han berättar vad varje företagare bör behärska för att kunna säkra sin egen lönsamhet. De bästa färdigheterna ger övning och forskning.

Företagsamheten har många olika ansikten men i synnerhet den som är företagare på heltid bör redan från första början ha stadigt grepp om uppgiften att förstå företagets ekonomi. Några ambitioner att bli professionell ekonomiförvaltare behöver eller ska ingen för den skull umgås med. Men vad är det då man måste förstå om företagets ekonomi? Vi bad coachen i företagsekonomi Timo Toivanen från TT Valmennus ge oss några tips.

– Redan från början måste man ta kontroll över den lagstadgade biten, alltså bokföringen. Utgångspunkten är att detta bäst sköts av professionella krafter. Om verksamheten bedrivs i mycket liten skala kan man förstås till en början öva själv men glöm inte att det krävs mycket övning för att lära sig och lyckas med bokföringen. Om du alltså har minsta känsla av att just detta inte är något du vill lära dig, eftersom du i början har så mycket annat att lära dig och göra, så ska du överlåta bokföringen åt någon som kan branschen. Faktum är att valet av en högklassig och lämplig bokföringsbyrå är ett av företagarens första viktiga beslut, tipsar Toivanen.

 

Läs mer: Så här väljer du en bokföringsbyrå som passar dig

 

Redan innan företaget startas behövs emellertid en del viktiga utgångskalkyler. En av de viktigaste är att kalkylera startkapitalet: hur stort kapital behöver jag för att kunna starta företaget och få det att lyfta, innan företaget börjar ge avkastning?

– Behovet av startkapital underskattas nästan alltid vilket leder till att tilläggsfinansiering behövs, eller också måste man spara in på något, oftast på fel saker. Räkna alltså med att startkapitalet måste vara större än minimalt och sök tillräcklig finansiering så att du inte genast måste dra åt svångremmen till sista hålet.

 

Företagarens tre viktigaste kalkyler

Varje företagare bör också så mångsidigt som möjligt skaffa sig inblick i affärsverksamhetens intjäningslogik: varifrån kommer pengarna och vart försvinner de? För företagaren är de tre viktigaste kalkylerna därför i princip startkapitalet samt en gestaltning av lönsamhet och penningströmmar. Redan vid start bör man på tillräcklig nivå ha grepp om detta. Utan hjälp behöver emellertid ingen stå. Till exempel Posintras avgiftsfria företagsrådgivning bistår när kalkylerna ska göras.

– Jag skulle hoppas att varje företagare förstår att söka hjälp med detta, när den egna förmågan inte räcker till. Det finns nämligen hjälp att få, till och med offentligt finansierad sådan. Via dessa kalkyler kan man se hur länge det dröjer innan pengarna på riktigt börjar rulla in, vilka utgifter som uppstår genast och vad allt som binder pengar redan från början, från råvarulager till marknadsföring. Lagar och förordningar förutsätter inte någon prognos av kassaflödet. Därför saknas ofta en förståelse för trafiken i kassaflödet vilket betyder att hela ansvaret vilar på företagaren. Av bokföringsbyrån beställer man bara det nödvändiga, det vill säga bokföring, bokslut och eventuellt löneräkning. Dessa element ger ändå inte företagaren tillräcklig kunskap för att leda den egna affärsverksamheten.

I vissa fall kan också den egna bokföringsbyrån hjälpa till, under förutsättning att dessa viktiga tilläggskalkyler har avtalats med bokföraren och att byråns kompetens räcker till.

– En företagare tar ofta för givet att den ekonomiska förvaltningen är tryggad eftersom avtal har ingåtts med en bokföringsbyrå. Men om du inte enkom frågar och avtalar om saken är det ofta endast den lagstadgade biten som är omskött.

Visst kan ett företag startas också med mindre omfattande ekonomiska kunskaper och färdigheter, i synnerhet om det gäller egenanställning – men också då är det till stor nytta att behärska dessa frågor. En företagare har också lov att växa med sitt företag, allt kan man inte genast och en del lär man sig i livets hårda skola. Det är en del av att vara företagare.

 

Läs mer: Hur kan typiska nybörjarfel i företagets ekonomiförvaltning undvikas?

 

Värdesätt din egen tid

Företagaren inser inte alltid hur mycket tid företaget faktiskt kräver och beaktar inte den egna tidsanvändningens värde. Det du gör själv är inte gratis och att till exempel sitta och peta med bokföring sent på kvällarna tar tid av något mer lönsamt. Också av denna orsak är det bra att kalkylera.

– Med mera egen kalkylering, om det så bara är på baksidan av ett kuvert, och med försök att få en bild av de verkliga totalkostnaderna för att producera en tjänst, skulle lönsamheten för många företag se helt annorlunda ut. Det lönar sig därför att tänka i alternativkostnadsbanor: hur mycket kostar det mig att göra detta – och om jag skulle finnas i någon annans lönerullor, hur mycket skulle jag då få i lön för samma tid? Hur mycket måste jag alltså skrapa ihop som företagare? Frågan är med andra ord om det lönar sig för mig att göra det själv.

– Att vara företagare är trots allt ett kontinuerligt lärande. Man får och måste faktiskt lära sig själv! Jag säger inte att allt ska köpas utifrån. NEJ, se till att lära dig själv, men utnyttja sakkunskapen och lär dig också av den. Längre fram kan det hända att du i något avseende själv är mer effektiv. Bästa sättet att lära sig är övning. Rent matematiskt kräver företagsekonomin sist och slutligen inte mer än att du kan räkna plus, minus och gånger samt divisions- och procenträkning, säger Toivanen uppmuntrande.

 

Hjälp med kalkyleringen? Boka tid på Posintras avgiftsfria företagsrådgivning eller utnyttja våra färdiga underlag.
Boka tid
Kolla färdiga underlag i Företagstolken

 

En företagare är alltid företagsledare

I synnerhet en småföretagare tänker inte nödvändigtvis på att ett företag kräver aktiv ledning och att företagaren rent bokstavligt är företagsledare. Det betyder att det alltid är bra att som företagare ha någon form av affärsekonomiskt kunnande som man med övning dessutom kontinuerligt kan förkovra sig i. Någon examen behöver man ändå inte avlägga. Det räcker att besitta en uppriktig vilja och ett äkta intresse för att förstå vad som krävs för att få företaget att gå runt och hur logiken i företagets verksamhet ser ut.

– Sitt affärsekonomiska kunnande kan man alltid förkovra sig i genom eget lärande och genom att intervjua andra, ta reda på och googla. Ska man vara företagare räcker ett säljbart handlag ändå inte långt, i så fall förblir företagsamheten ett olönsamt försök.

 

Vad menas med företagarens affärsekonomiska kunnande? Satsa tillräckligt mycket på detta:

  • Insikt i försäljning och marknadsföring: vad betyder det att försäljning, marknadsföring och kommunikation ger resultat, hur ska man förhålla sig till kunden, vad producerar vi och motsvarar det kundens behov (affärsidé)
  • Ekonomisk förvaltning: förstå grunderna, köp och lär av sakkunniga, nöj dig inte med enbart bokföring
  • Logistik: material- och informationsflödet.
  • IT: inget företag är utan elektroniska system. Se till att de är i skick, undersök och jämför dem och utnyttja dem för att lätta din egen arbetsbörda.
  • Produktion: företagets kärnprocess. Det krävs kunnande för att styra den friktionsfritt, också om det är fråga om tjänster – vem gör vad och i vilket skede.
  • Ledning: en företagare måste klara av att leda åtminstone sig själv, men det räcker inte. Också utan underlydande måste du kunna leda också kunder, partner och nätverk. Detta är svårare eftersom företagaren inte har direkt bestämmanderätt över dem. Det krävs alltid ledarskapskompetens för att leda människor.
  • Juridik och inom den i synnerhet avtalsteknik: i begynnelsefasen snubblar många företagare på avtalen. Detta medför inte nödvändigtvis att företaget går omkull men så gott som varje företag skriver i något skede under ett ofördelaktigt kontrakt.

 

 

Avtalstrassel? Posintra ger dig som företagare tillgång till mångsidiga avtalsunderlag.

 

Timo Toivanen har verkat som företagsekonomisk utbildare också i Posintras Resultatsmedjor. Materialet för Timos ekonomiskola (Yrittäjän Talouskoulu I och II) finns i vår Materialbank.

Bilder: Unsplash

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.