Företagsamhet innebär ofta att man lär sig genom försök och misstag. Vilka är novisens mest typiska fel i fråga om företagets ekonomi? Läs våra tips och styr från första början din verksamhet i rätt riktning. 

Försök och misstag, framgångar och livets hårda skola – allt detta ingår i företagsamhetens etos. I synnerhet i början går mycket tid åt till att lära sig saker och få grepp om dem. För många är ekonomisk förvaltning och omsättning helt nya begrepp som lätt kommer i andra hand när det gäller att sälja sin egentliga kompetens. På vilka punkter är det lätt för nyföretagaren att göra fel val och hur kan de där mest typiska felen undvikas? Läs tipsen av Timo Toivanen, företagscoach och ekonomisk vägledare.

 

1. Räknar inte: ingen kalkylering alls eller alldeles för få kalkyler. Allt som har med ekonomi att göra kan inte outsourcas till bokföringsbyrån. Företagaren måste också själv göra kalkyler eller åtminstone förstå kalkylerna och vara med när de görs upp. På så sätt lär du dig att begripa lönsamhetens mekanik och får veta vad det lönar sig att satsa på. Vad är det för sorts kalkyler du behöver? Sätt dig åtminstone in i hur man räknar ut ett förnuftigt startkapital, lönsamheten och likviditeten, det vill säga eller kassaströmmen. Dessa kalkyler hjälper dig att förstå vad som ur penningsynvinkel sett händer i din verksamhet och styr dig till att fatta bättre beslut.

 

2. Slarvar i valet av bokföringsbyrå. En typisk förstaåtgärd är att välja den billigaste bokföringsbyrån eller att välja byrå slumpmässigt/på basis av ett tips. Den som tipsade dig kan befinna sig i en helt annan situation och bransch. Intervjua minst tre olika bokföringsaktörer: besök dem på plats, fråga på de större byråerna vem som skulle sköta din bokföring och se till att träffa den personen. Fråga om hens bakgrund och känn efter om personkemin fungerar. Personkemi har betydelse, i synnerhet som du förhoppningsvis ska få bokföringsbyråns hjälp också med ovan nämnda kalkyler.

Läs mer: Att välja en bokföringsbyrå som passar mig

 

3. Överskattar försäljning, inkommande pengar och tidtabeller. Nyföretagaren tenderar att anta att kunder genast börjar betala in pengar, att det finns massor av kunder, att de hittar företaget utan särskilda satsningar på marknadsföring och att de genast är nöjda med tjänsten/produkten. Prognosen för inkommande penningmedel är alltså inte realistisk utan man föreställer sig alltför mycket alltför snabbt, vilket leder till felplanering. I värsta fall har inga planer eller kalkyler ens gjorts upp, varvid lönsamheten är svagare än tänkt och startkapitalet inte bär tillräckligt långt.

Läs mera: Vad ska varje företagare veta om sin affärsverksamhet?

 

4. Kan inte uppskatta alla förestående kostnader. Genom att utarbeta kalkyler eller utnyttja färdiga kalkylunderlag får du en bild av vilka löpande kostnader som kommer att binda pengar. För marknadsföringens del räcker det till exempel inte att det finns en webbsajt; för att kunderna ska hitta sajten krävs det också att du satsar på aktiv marknadsföring. Dessutom kan överraskningar alltid förekomma. Det finns ingen tumregel för hur mycket du måste anslå för överraskande utgifter. Reservera ändå alltid lite extra också för löpande utgifter.

 

5. Prissätter produkter eller tjänster i underkant. Om du inte på egen hand eller tillsammans med en kompetent partner har räknat ut kostnaderna för din affärsverksamhet – ja, då saknar du en kalkyl i euro över vilket pris du måste ta. Därför är det så viktigt att göra upp kalkyler. Det finns många nyföretagare, och faktiskt inte bara noviser, som har prissatt sig alldeles för lågt. Ofta har priset skakats ur ärmen eller motiverats med en bara ytlig marknadsjämförelse.

 

6. Glömde bort tidsåtgången för administration. Alla företagare måste göra också sådant som inte är faktureringsbart arbete. Överraskande mycket tid går åt till fakturering, kalkylering, försäkringar, personaladministration och chefsuppgifter, styrning av ekonomiförvaltningens processer och allt planeringsarbete samt till företagets anskaffningar. Allt sådant bör beaktas från första början för att resurserna – också den egna orken – ska fördelas rätt.

 

Timo Toivanen har verkat som företagsekonomisk utbildare också i Posintras Resultatsmedjor. Materialet för Timos ekonomiskola (Yrittäjän Talouskoulu I och II) finns i vår Materialbank.

 

Låt Posintras avgiftsfria företagsrådgivning förser dig med vägkost för en lönsam affärsverksamhet. Vi hjälper både nystartade och existerande företag.

Boka tid

 

Bild: Unsplash

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.