För ett projekt söker Posintra företag som producerar drönartjänster och är intresserade  av branschen.

 

Drönarna kommer att förändra världen under de närmaste åren. Hundratals olika användningsmöjligheter har redan kläckts och nya uppstår i rask takt. Drönarföretagen är fortfarande få men en väldig tillväxt kan förutses.

Posintra är med i ett projekt som utvecklar kolsnåla drönartjänster i södra Finland (fi. Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa). Projektet syftar till att främja och testa nya tekniska lösningar som kan ersätta fordon med förbränningsmotor och sköta transporter kolneutralt och snabbt. För finansieringen står Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF).

I Borgå är Posintras uppgift att bygga upp ett nätverk av lokala företag i drönarbranschen och att stödja uppkomsten av nya företagsmodeller. Både erfarna drönarföretagare, nya aktörer och intresserade är välkomna till projektet.

– Projektet ska sammanföra forskare, utvecklare och företagare för att så effektivt som möjligt sprida kunskap om och erfarenheter av branschen i hopp om att ett nätverk som gagnar alla ska uppstå, säger Christina Sani på Posintra.

Inom ramen för projektet ordnas workshoppar för information om lagstiftningen, nätverkande och innovationsstöd. Den första workshoppen i Borgå ordnas våren 2020.

Läs mer om projektet på våra sidor. 

 

Finland kan bli föregångare

Projektet genomförs samtidigt i fyra regioner: Nyland, Kymmenedalen, Norra Österbotten och Lappland. Finansiär är Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF).

I projektfamiljen ingår yrkeshögskolan i Uleåborg, Uleåborgs universitet, VTT, Meteorologiska institutet och  geofysiska observatoriet i Sodankylä. I det sydfinska projektet samverkar Posintra, sydöstra Finlands yrkeshögskola XAMK samt Forum Virium Helsinki, som är huvudansvarig för projektet.

Under projekttiden genomförs provflygningar, testas olika lösningar för övervaknings och bevakning samt utförs kalkylering av kolneutralitet och utvärdering av drönarverksamhetens verkningar.

 

Intresserad? Ta kontakt: , +358 40 502 7112

Artikelfoto: REDSTONE AERO

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.