Drönarlösningar ska sänka koldioxidutsläppen i Södra Finland

Redstoneaero

Bild: Redstoneaero

 

 

Uudenmaan_liitto_pystylogo_r

DRÖNARLÖSNINGAR SKA SÄNKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN I SÖDRA FINLAND

Projektet syftar till att pilotera och främja drönarlösningar som ska sänka koldioxidutsläppen, både vad gäller behoven inom logistikindustrin och som nya verksamhetsmodeller som ska ersätta förbränningsmotordrivna mobilitets- och transportformer.

Med hjälp av samutvecklingsverkstäder utvecklar man i projektet innovativa drönarlösningar och nya, miljövänligare mobilitets- och transportformer. Målet är att med hjälp av de nya verksamhetsmodellerna främja utvecklingen av koldioxidsnål verksamhet och nätverksverksamhet hos företag som producerar och köper drönatjänster. Förutom logistiklösningar testas bland annat fjärrbevakningslösningar och långdistanslogistik samt bruksmöjligheterna för 5G-teknik.

Projektet ingår i en projektfamilj som samtidigt, som tre projekthelheter, inleds i fyra regioner (Nyland, Kymmenedalen, Norra Österbotten och Lappland). Experimenten som genomförs i projekten är delvis desamma. Det nära samarbetet inom hela projektfamiljen möjliggör samarbete vid planeringen av testflygningar, utbytet av erfarenheter och information och företagens nätverkande. Projektet stöder målen för koldioxidneutralitet i Nylands- och Kymmenedals-regionerna.

Projektet pågår från den 1.9.2019 till den 31.12.2021. Projektets huvudpartner är Forum Virium Helsinki Oy och som delpartners fungerar Posintra Oy och Xamk University of Applied Sciences i Sydöstra Finland.

Projektet har en budget på 789 144 euro. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Mera information om Posintras delpartnerskap:

Christina Sani, projektchef
+ 358 40 502 7112

 

 

Forum Virium Helsinki     Posintra Oy logo     XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Färdigheter

Upplagt på

september 17, 2019

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.