LUCIA – Lighting the Baltic Sea Region, Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting solutions (R096)

LUCIA logo

LUCIA – Lighting the Baltic Sea Region, Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting solutions

LUCIA-projektet tar fram den senaste informationen om energieffektiva lösningar för stadsbelysning i Östersjöregionen. De perspektiv som undersöks är miljövänlighet, den senaste teknologin, ekonomi och affärsmodeller samt social acceptans.

Med stöd av LUCIA-projektet implementeras och testas energieffektiva belysningslösningar i sex pilotstadsdelar i Hamburg (DE), Tallinn (EE), Borgå (FI), Jūrmala (LV), Albertslund (DK) och Sankt Petersburg (RU). Projektresultaten samt erfarenheterna från pilotinvesteringarna läggs fram synligt.

Huvudpartner i projektet är Hamburg stad/stadsdelen Altona. Posintra är en av projektpartnerna.  Övriga projektpartner är städerna Albertslund, Göteborg, Jūrmala, Borgå och Tallinn samt Tallinns tekniska universitet, regionplaneverket i Riga, Peter den Stores Universitet för Polyteknik samt Gate21 (partnerskapsnätverk för hållbar utveckling i Köpenhamnsområdet). Därtill har projektet ett brett spektrum av samarbetspartner.

Huvudfinansiär för LUCIA-projektet är finansieringsprogrammet Interreg Baltic Sea Region. Projektets totala budget uppgår till 2,79 miljoner euro, Posintras andel är 258 320 euro. Projektet genomförs under tiden 1.1.2019–30.6.2021. Mer information finns på LUCIA-projektets webbplats.

Läs och följ LUCIA-projektbloggen där vi följer med anläggningen av en detaljplanenlig gång- och cykelväg längs stranden av Borgå å på vår websida posintra.fi/LUCIA.

Mer information om Posintras andel i projektet:

Topi Haapanen, regionutvecklingsdirektör
+ 358 40 708 2012

 

 

Färdigheter

Upplagt på

september 30, 2019

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.