LUCIA

Lighting the Baltic Sea Region, Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting. 

Välkommen till LUCIA-projektbloggen!

Urban utveckling är en skicklighetsgren. Det är demokratiskt ledd visionering och yrkesskicklig planering. Det är en kombination av beslut om markanvändning, arkitektur, geoteknik och investeringar. Det är att identifiera stadsbornas behov och att reagera på dem. Det är förutsättningen för urbant liv.

På denna sida följer vi med anläggningen av en detaljplanenlig gång- och cykelväg längs stranden av Borgå å. Särskild uppmärksamhet kommer vi att fästa vid planeringen och verkställigheten av ledens belysning. Det gör vi eftersom LUCIA-projektet för smart stadsbelysning ligger bakom belysningsinvesteringen. Bekanta dig med hela projektet här.

Vad tycker grannarna?

Vad tycker grannarna?

LUCIA-projektet kartlade våren 2021 vad invånarna på Västra åstranden i Borgå ansåg om parkområdet som håller på att anläggas. Enkätens fokus var på trivseln och säkerheten i parken.

läs mer
Den kritiska strandmuren – bygget kör igång

Den kritiska strandmuren – bygget kör igång

Alexandersparkens värdefullaste del kommer att vara den 109 m långa strandmuren. Någon lär ha sagt att strandmursbygget blir som att rada upp splitternya Mercedesbilar med kylaren före i strandleran.

läs mer
Teknik på människans villkor

Teknik på människans villkor

Belysningsplaneringen är en väsentlig del av förverkligandet av Alexandersparken och Konstfabrikens park i Borgå. Parkerna är centralt belägna och området utvecklas till ett trivsamt och lättillgängligt stadsrum. Det är därför inte betydelselöst hur och med vilken teknik områdets belysning förverkligas.

läs mer
Stabiliseringen av Alexandersparken framskrider

Stabiliseringen av Alexandersparken framskrider

Arbetet på LUCIA-pilotobjektet i Borgå är i full gång. Under hösten har förberedelserna avancerat och stabiliseringsarbetet för Alexandersparken pågår för fullt trots att förhållandena tidvis är besvärliga.

Parkplanen för Alexandersparken

Parkplanen för Alexandersparken

I Borgåbornas ögon är Åstranden och dess parker de bästa miljöerna för utevistelse och restaurangliv. Borgås egen befolkning tycker alltså om strandparkerna och skvärer, och det gör också turisterna. Från och med vårens helger samlas man på Östra åstranden så snart...

Visionsworkshop på webben för Västra åstrandens smarta belysning

Visionsworkshop på webben för Västra åstrandens smarta belysning

I planeringen av den smarta belysningen för Västra åstranden i Borgå utnyttjas synpunkter från områdets blivande invånare på hur belysningshelheten ska utformas. Praktisk erfarenhet spelar en viktig roll i planeringen av ett smart belysningskoncept för ett...

Hemligheten under ytan

Hemligheten under ytan

Västra åstranden planeras bli ett trivsamt och hållbart strandområde ur såväl invånarnas, förbipasserande besökares som entreprenörernas synvinkel. LUCIA-projektet spelar en viktig roll i planeringen och förverkligandet av området. Det som inom...

En klok designer lyssnar på användarna – delta och påverka

En klok designer lyssnar på användarna – delta och påverka

Planeringen av belysningen för den nya lättrafikleden på Västra åstranden i Borgå görs i samråd med invånarna. Ramboll Finland Oy, som ansvarar för planeringsarbetet, samlade vid Borgå ljus-evenemanget i februari in borgåbornas synpunkter. Nu fortsätter...

Från plan till verkställighet – smart stadsbelysning i Borgå

Från plan till verkställighet – smart stadsbelysning i Borgå

Urban utveckling är en skicklighetsgren. Det är demokratiskt ledd visionering och yrkesskicklig planering. Det är en kombination av beslut om markanvändning, arkitektur, geoteknik och investeringar. Det är att identifiera stadsbornas behov och att reagera på...

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.