LUCIA

Lighting the Baltic Sea Region, Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting. 

Välkommen till LUCIA-projektbloggen!

Urban utveckling är en skicklighetsgren. Det är demokratiskt ledd visionering och yrkesskicklig planering. Det är en kombination av beslut om markanvändning, arkitektur, geoteknik och investeringar. Det är att identifiera stadsbornas behov och att reagera på dem. Det är förutsättningen för urbant liv.

På denna sida följer vi med anläggningen av en detaljplanenlig gång- och cykelväg längs stranden av Borgå å. Särskild uppmärksamhet kommer vi att fästa vid planeringen och verkställigheten av ledens belysning. Det gör vi eftersom LUCIA-projektet för smart stadsbelysning ligger bakom belysningsinvesteringen. Bekanta dig med hela projektet här.

Vad tycker grannarna?

Vad tycker grannarna?

LUCIA-projektet kartlade våren 2021 vad invånarna på Västra åstranden i Borgå ansåg om parkområdet som håller på att anläggas. Enkätens fokus var på trivseln och säkerheten i parken.

läs mer
Teknik på människans villkor

Teknik på människans villkor

Belysningsplaneringen är en väsentlig del av förverkligandet av Alexandersparken och Konstfabrikens park i Borgå. Parkerna är centralt belägna och området utvecklas till ett trivsamt och lättillgängligt stadsrum. Det är därför inte betydelselöst hur och med vilken teknik områdets belysning förverkligas.

läs mer

Stabiliseringen av Alexandersparken framskrider

Arbetet på LUCIA-pilotobjektet i Borgå är i full gång. Under hösten har förberedelserna avancerat och stabiliseringsarbetet för Alexandersparken pågår för fullt trots att förhållandena tidvis är besvärliga.

Parkplanen för Alexandersparken

I Borgåbornas ögon är Åstranden och dess parker de bästa miljöerna för utevistelse och restaurangliv. Borgås egen befolkning tycker alltså om strandparkerna...

Hemligheten under ytan

Västra åstranden planeras bli ett trivsamt och hållbart strandområde ur såväl invånarnas, förbipasserande besökares som entreprenörernas synvinkel....

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.