Västra åstranden planeras bli ett trivsamt och hållbart strandområde ur såväl invånarnas, förbipasserande besökares som entreprenörernas synvinkel. LUCIA-projektet spelar en viktig roll i planeringen och förverkligandet av området. Det som inom LUCIA-projektet genomförs vad gäller belysning och belysningsteknik kommer i bästa fall att vara synligt för alla som rör sig i området redan om drygt ett år. Det mesta som innan dess behöver åtgärdas i området är till största del inte synligt.

Västra åstranden består av gammal havsbotten och flodmynningar. Jordmånen utgörs av djup och mjuk lera, både längs flodbädden och i hela det Västra åstrandsområdet som är under uppbyggnad. Områdets jordmån kunde mycket väl beskrivas som yoghurt … I bästa och samtidigt värsta fall når denna yoghurt ner till ett djup på cirka 25 m. Föreställ dig hur det är att bygga på yoghurt!

En gång i tiden fanns det industriverksamhet på Västra åstranden. Som ett resultat har vi inte enbart yoghurt på Västra åstranden, utan vi har yoghurt vars yta är förorenad. För att kunna skapa ett trivsamt och hållbart grönområde på detta delvis förstörda markområde måste jordmånen saneras och förstärkas för att uppnå tillräcklig bärförmåga. Det förorenade jordlagret kan fortfarande grävas upp och transporteras bort, men den mjuka leran kvarstår. Den måste förstärkas genom pelarstabilisering för att förhindra att den pressas ihop.

Den mjuka lerjorden är inte enbart problematisk på grund av att den pressas ihop och är förorenad, utan man måste också försäkra sig om områdets stabilitet. Det faktum att inte Västra åstrandens hela byggnadsmassa glider ner i ån, när ytterligare vikt placeras på den av lervälling bestående strandlinjen. Detta har redan tidigare lösts genom att med en vägg stabilisera leran nära strandlinjen, vilket stöder hela sidan av stranden. Denna tidigare upprättade vägg kan på vissa platser även utnyttjas vid förverkligandet av LUCIA-projektet. Det finns emellertid områden mellan väggen och den befintliga blockstrukturen där ytterligare stabilisering bör planeras och förverkligas.

I praktiken innebär stabiliseringen att man i jordmånen blandar i hårdnande komponenter i pelarformade andelar. Det är geoteknikernas uppgift att fastställa bindemedelsrecept, dimensionera pelarna och utarbeta planer för stabiliseringsentreprenören. Staden beställer planerna av geotekniker, upphandlar en stabiliseringsentreprenör, övervakar arbetsprestationen och väntar sedan på att pelarna hårdnar innan något annat kan byggas på området. Enbart de till stabiliseringen relaterade uppgifterna varar alltså väl över ett halvt år.

Den till stabiliseringen använda tiden och den ekonomiska satsningen förblir dolda. Väldigt få av dem som i framtiden tar sig fram på LUCIA-lättrafikleden reflekterar över den hemlighet som döljer sig under Västra åstrandens yta.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.