Länsirannan alueesta on tavoitteena luoda viihtyisä ja aikaa kestävä ranta-alue niin lähiasukkaiden, läpikulkijoiden kuin yrittäjienkin näkökulmasta. LUCIA-hanke on merkittävässä roolissa alueen suunnittelussa ja toteutuksessa. Se mitä LUCIA-hankkeen puitteissa valaistuksen ja valaistustekniikan osalta toteutetaan, tulee näkymään kaikille alueella liikkuville parhaimmillaan jo reilun vuoden kuluttua. Se, mitä sitä ennen alueella on tehtävä, jää kuitenkin suurimmalta osalta näkemättä.

Länsirannan alue on vanhaa merenpohjaa ja jokisuistoa. Maa on syvää ja vetelää savea niin jokiuoman kohdalla kuin koko rakentuvan Länsirannan alueella. Alueen maaperää voisi hyvin kuvailla sanalla jugurtti… Parhaimmillaan ja pahimmillaan tämä jugurtti ulottuu noin 25 m syvyyteen saakka. Kuvittelepa rakentavasi jugurtin päälle!

Aikoinaan Länsirannan alueella oli teollisuutta. Tästä johtuen meillä ei ole Länsirannalla ainoastaan jugurttia, vaan meillä on pinnaltaan pilaantunutta jugurttia. Jotta tälle osittain pilaantuneelle maa-alueelle voidaan rakentaa viihtyisää ja kestävää viheraluetta, on pohjamaa kunnostettava ja kovetettava riittävän kantavaksi. Pinnan pilaantuneet maa-ainekset voidaan vielä kaivaa ja kuljettaa pois, mutta vetelä savi jää paikalleen. Se pitää kovettaa painumattomaksi pilaristabiloinnilla.

Vetelän savimaan ainoat ongelmat eivät ole painuminen ja pilaantuneisuus, vaan lisäksi on varauduttava alueelliseen stabiliteettiin. Siihen, että koko Länsirannan rakennusmassa ei valahda jokeen, kun savivellistä koostuvalle ranta-alueelle tuodaan rakentamalla lisäpainoa. Tätä on ratkottu jo aiemmin stabiloimalla saveen rantaviivan lähelle seinämä, joka antaa koko rannalle sivuttaistukea. Tätä aiemmin toteutettua seinämää voimme paikoin LUCIA-hankkeenkin toteutuksessa hyödyntää. Seinämän ja jo rakennetun korttelirakenteen väliin jää kuitenkin alueita, joille stabilointi on suunniteltava ja toteutettava.

Stabilointi on käytännössä kovettavien ainesosien vispaamista maaperään pilarin muotoisina osuuksina. Sideainereseptien määrittely, pilarien mitoitus ja stabilointiurakoitsijaa varten laadittavien suunnitelmien laatiminen on geoteknikoiden työtä. Kaupunki tilaa geoteknikoilta suunnitelmat, kilpailuttaa stabilointiurakoitsijan, valvoo työsuorituksen ja sen jälkeen odottaa pilarien kovettumista, ennen kuin alueelle voidaan alkaa rakentaa mitään muuta. Pelkät stabilointiin liittyvät tehtävät kestävät siis reilusti yli puoli vuotta.

Stabiloinnin ajallinen ja rahallinen panostus jää katseilta piiloon. Tulevaisuuden LUCIA-käytävällä kulkijoista vain harva ajattelee, mikä salaisuus piilekään Länsirannan pinnan alla.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.