Belysningsplaneringen är en väsentlig del av förverkligandet av Alexandersparken och Konstfabrikens park i Borgå. Parkerna är centralt belägna och området utvecklas till ett trivsamt och lättillgängligt stadsrum. Det är därför inte betydelselöst hur och med vilken teknik områdets belysning förverkligas.

Belysningslösningarna för Borgås LUCIA-pilotobjekt görs i enlighet med en belysningsplan som utarbetats av Ramboll Finland Oy. Borgå stad har slutfört upphandlingsförfarandet för en helhet som inkluderar belysning och utrustning och annan nödvändig teknik samt installationer och anslutningsarbeten. Det Borgåbaserade elentreprenörföretaget Jeti-Sähkö Oy ansvarar för projektets genomförande.

I anbudsskedet uppmanades entreprenörerna att tillhandahålla en kostnadsberäkning och leveranstid för produkterna i den tekniska kvantitetslista som skapades under belysningens planeringsprocess. Belysningens faktiska installationsarbete påbörjas senare när parkarbetet fortskrider. Entreprenören ansvarar för lagringen av teknik fram till idrifttagning.

Vad kan vi vänta oss? Belysningen förverkligas med LED-teknik. Lampstolparna är utrustade med solpaneler med USB-laddningsmöjlighet. Stolparna har också ljudfyrar som styr synskadades passage i området. De så kallade Gobo-projektorerna som ger strålkastarljus markerar cykel- och gångbanor. Belysningskontrollen är baserad på Capellos Smart City-system, vilket t.ex. möjliggör belysning som ändras enligt väderförhållanden. Dessutom implementeras på området, där det är tillämpligt, belysningskontroll baserad på rörelsedetektorer i området.

När de står färdiga kommer Borgås nya parker att locka besökare till ett visuellt tilltalande och säkert utomhusutrymme där tekniken har implementerats på människans villkor.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.