Södra delen av LUCIA-projektets pilotobjekt i Borgå, lättrafikleden i Konstfabrikens park, är på väg att förverkligas. Detaljplanen har slagit fast utgångspunkter och mål för planeringen av en gång- och cykelväg. I parken kommer att finns byggnadsytor för en museibyggnad och ett kanotförråd och i södra kanten av parken ansluter tomten till det historiska Wilenius-varvet. Med beaktande av dessa begränsningar dras LUCIA-lättrafikleden med smart belysning i kanten av Konstfabrikens strandgata, inom detaljplanens reservering för en gång- och cykelväg.

Lättrafikleden planeras på sträckan i Konstfabrikens park som ett 4 meter brett avsnitt med yta av stenmjöl, i första hand för fotgängare. I sitt nuvarande tillstånd är parkområdets centrala delar obebyggda och stranden är också obearbetad. En iögonenfallande miljöförbättring är alltså på kommande. En särskild plan kommer senare att förlänga leden söderut längs åstranden.

LUCIA-korridoren på avsnittet i Konstfabrikens park får en annan karaktär än leden har i Alexandersparken. Belysningen i Konstfabrikens park kommer att framhäva att lättrafikleden går längs stranden, att parken är rymlig och att det här finns utrymme för evenemang. Med tanke på det sistnämnda kommer högtalare att integreras i ljusarmaturen, vilket gör det lätt att i parken spela upp evenemangs- eller årstidsrelaterad musik. Stranden i Konstfabrikens park ska få en mer naturlig beläggning av natursten. Båtbryggor ingår också i lättrafikledens miljö; de ska förankras vid stranden. Längs korridoravsnittet anläggs rastplatser för friluftsfolket.

Kostnaderna blir lägre för det 200 meter långa avsnittet i Konstfabrikens park än för Alexandersparken, på grund av att lättrafikledens område och stranden redan tidigare har stabiliserats som en 12 meter bred remsa. Planen för det större parkområdet kommer att beakta framväxande aktörer i området och en ny gatuplan för Konstfabrikens strandgata. Framöver kommer också en skild förbindelse för fotgängare och cyklister i Konstfabrikens riktning att få betydelse.

 

Länsiranta, eteläinen osuus

Bild: Topi Haapanen

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.