Alexandersparkens värdefullaste del kommer att vara den 109 m långa strandmuren. Någon lär ha sagt att strandmursbygget blir som att rada upp splitternya Mercedesbilar med kylaren före i strandleran. Denna liknelse stämmer i fråga om vad muren kommer att kosta men muren byggs faktiskt av stålspont, inte av personbilar. Sponten bekläs med granitsten så att muren utseendemässigt sammansmälter med åstrandens existerande murkonstruktioner och Alexandersgatans bro.

Entreprenör har redan valts för murbygget och arbetet kommer i gång senast i april. Trycket är hårt på tidtabellen. Innan muren är på plats kan nämligen inget annat göras åt parkens struktur, och flera krävande skeden ingår i bygget. Murentreprenaden är förknippad med många hotbilder: våröversvämningarna, coronans inverkan på materialleveranser och arbete, tillgången på spont, den oförutsägbara jordmånen osv.

Nu håller vi alltså tummarna för att murprojektet ska lyckas! Vi måste lita på att vi redan i sommar, från andra sidan av ån, ska kunna beundra en rykande färsk granityta och bakom den en Alexanderspark med smart belysning som byggs upp med fart.

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.