Det finns en hel massa kunskap om och erfarenheter av smarta och energieffektiva urbana belysningsprojekt. Runt om i världen genomförs nya belysningsprojekt på bred front. Belysningsteknologin utvecklas kontinuerligt och snabbt. Det är redan vardag att ersätta gammal belysningsteknologi med ny LED-teknologi.

För att resan till miljövänlig, ekonomiskt och socialt hållbar upplysning i städer ska gå fortare är det viktigt att enkelt och begripligt komma åt all kunskap och alla erfarenheter som finns. Allt fler stadsutvecklare, planerare och beslutsfattare bör få tillgång till den kumulativa kunskapen. Därför har LUCIA- projektet på sina faktasidor sammanställt utvalt material om urban belysning.

LUCIA-faktasidorna är indelade i tre huvudgrupper enligt tema: teknologi, ekonomi och social acceptans. De viktigaste infallsvinklarna är bl.a. verkningarna av urban belysning på människornas och miljöns hälsa samt den teknologiska multifunktionalitet som möjliggörs av infrastruktur för urban belysning. Faktasidorna på engelska och finska finns tillgängliga som webbpublikation på Posintras (https://posintra.fi/lucia-hanke/) och LUCIA-projektets (https://www.lucia-project.eu/resources-for-you/) webbsajter.

För att den tillgängliga kunskapen ska bli utnyttjad räcker det emellertid inte att den finns paketerad på informativa faktasidor. Bästa utbytet av kunskap och erfarenheter ger dialog mellan de olika parterna. Därför inbjuder Posintra sådana finländska stadsplanerare, urbana utvecklare, kommunala beslutsfattare och tillverkare som arbetar med urban belysning till en gemensam sakkunnigträff, ett LUCIA-seminarium.

LUCIA-seminariet ordnas i Borgå måndagen 28.9.2020 kl. 12–16. Meningen är att studera LUCIA-projektets belysningsinvesteringar i Borgå och andra pilotprojekt och att föra samtal på basis av den kunskap som inom ramen för projektet har identifierats.

Anteckna tidpunkten för LUCIA-seminariet i din kalender. Seminariets program och anvisningar för anmälan publiceras i augusti. Seminariearrangemangen kommer att beakta förhållanden och säkerhetsdirektiv som eventuellt föranleds av coronaepidemin. Mer information om LUCIA-projektet och seminariet:

 

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.