I planeringen av den smarta belysningen för Västra åstranden i Borgå utnyttjas synpunkter från områdets blivande invånare på hur belysningshelheten ska utformas. Praktisk erfarenhet spelar en viktig roll i planeringen av ett smart belysningskoncept för ett nytt område i utveckling, som Västra åstranden.

Den tidigare planerade, ”traditionella” workshoppen för invånare och referensgrupper, som skulle ha ordnats ansikte mot ansikte, omvandlades till en virtuell workshop. Som plattform användes Teams och webbverktyget Mural för invånarstyrd utveckling, på grund av de förändringar som coronaviruset har orsakat. Workshoppens deltagare arbetade smidigt fram en egen version av visionen genom att i tre olika grupper komplettera ”ljusets visionshjul”. Deltagarna hade möjlighet att i visionshjulet skriva in sina egna idéer och användarbehov. Som resultat fick vi till exempel nya insikter om vilka hinderfrihetslösningar den smarta belysningsinfrastrukturen möjliggör och förslag om hur ljudvärlden kan utnyttjas för guidning och vid evenemang.

Visionen är att den upplevelserika och energieffektiva Västra åstranden betjänar på ett mångsidigt sätt naturen och alla sina användare. Följande aspekter lyftes fram i visionen:

  • Västra åstranden ska för alla grupper av användare erbjuda mångsidig användning och upplevelserikedom
  • Energi- och kostnadseffektivitet genom behovsstyrd belysning och energi- och materialval
  • Kontinuerlig ström i armaturerna ska utnyttjas för att göra Västra åstranden mer användbar
  • Olyckor och brott ska förebyggas
  • Störande ljus ska begränsas – ur allas synvinkel: de som rör sig längs Västra åstranden, arterna och invånarna i närområdet.

 

Studera visionen i detalj med hjälp av bilderna; du kan förstora bilderna genom att spara dem eller öppna dem i en ny flik!

I workshoppen deltog representanter för olika ålders- och användargrupper, såsom företagare och erfarenhetsexperter på hinderfrihet. Tillsammans satte vi oss in i vilka möjligheter de smarta belysningslösningarna erbjuder och bearbetade visionen för Västra åstrandens belysning. Dessutom hörde vi en presentation av planeringsläget för Alexandersparken.

Stämningen och feelingen i workshoppen var inspirerande och inspirerad; vi lärde oss av varandra om den smarta belysningens möjligheter och inverkan på användarens upplevelse. Den gemensamt utformade visionen tjänar på ett positivt sätt samtliga användare och områdets utveckling. Ett tack till alla deltagare!

De lösningar som leder till att visionen förverkligas kommer att på basis av workshoppens resultat planeras under våren och sommaren 2020. Hösten 2020 får Västra åstrandens blivande användare igen möjlighet att bekanta sig med en finslipad vision och plan, följ alltså bloggen – stay tuned! Visionsworkshoppen genomfördes i samarbete mellan LUCIA-projektet, Borgå stad, Posintra Oy och Ramboll Finland Oy. Workshoppen ordnades onsdagen 16.4.2020 på distans.

Gästskribenter: servicedesigner Inna Ampuja och projektchef Reija Pasanen, Ramboll Finland Oy

Mural Lucia projektiblogi

Bild 1: Mural-webbverktyget används för att utforma visionen om smart belysning på Västra åstranden

Vision smarta belysningen i Västra åstranden i Borgå

Bild 2: Rambolls visionsschema som grund för fortsatt planering av smart belysning på Västra åstranden

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.