Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa

Kuva: REDSTONE AERO

Kuva: Redstoneaero

 

 

Uudenmaan_liitto_pystylogo_r

VÄHÄHIILISYYTTÄ TUKEVAT DRONEPALVELURATKAISUT ETELÄ-SUOMESSA

Hankkeen tavoitteena on pilotoida ja edistää vähähiilisyyttä tukevia dronepalveluratkaisuja niin logistiikka-alan tarpeisiin kuin myös uusiksi liiketoimintamuodoiksi korvaamaan polttomoottorikäyttöisiä liikkumis- ja kuljetusmuotoja.

Hankkeessa kehitetään yhteiskehittämistyöpajojen avulla innovatiivisia droneratkaisuja ja uusia, ympäristöä vähemmän kuormittavia liikkumis- ja kuljetusmuotoja. Tavoitteena on uusia liiketoimintamalleja luomalla edistää vähähiilisen liiketoiminnan kehittymistä ja dronepalveluita tuottavien ja ostavien yritysten verkostoitumista. Logistiikkaratkaisujen lisäksi testataan mm. etävartiointiratkaisuja ja pitkän matkan logistiikkakuljetuksia kuin myös 5G-teknologian käyttömahdollisuuksia.

Hanke sisältyy neljällä alueella (Uusimaa, Kymenlaakso, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) kolmena hankekokonaisuutena samanaikaisesti käynnistyvään hankeperheeseen. Hankkeissa toteutetaan osittain samanlaisia kokeiluja. Tiivis yhteistyö koko hankeperheen kesken mahdollistaa yhteistyön koelentojen suunnittelussa, kokemusten ja tiedon vaihdon sekä yritysten verkostoitumisen. Hanke tukee Uudenmaan ja Kymenlaakson alueiden hiilineutraaliustavoitteita.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2019–31.12.2021. Hankkeen päätoteuttaja on Forum Virium Helsinki Oy ja osatoteuttajina Posintra Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Hankkeen budjetti on 789 144 euroa. Rahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

Lisää hankkeesta

Lisätietoja Posintran osatoteutuksesta:

Christina Sani, projektipäällikkö
+ 358 40 502 7112

 

 

Forum Virium Helsinki     Posintra Oy logo     XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Taidot

Lähetetty

17 syyskuun, 2019

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.