Företagspoolens kostnadsfria och snabba färdighetsuvärdering identifierar företagets dolda styrkor, som tjänstedesignen utvecklar till nya produkter. Implementeringen är lätt, men väger tungt.

 

Ett städföretag genomförde en färdighetsutvärdering. En arbetstagare nämnde om sitt inredningsintresse och som ett resultat av diskussionerna utvecklades en helt ny produkt med vars hjälp hemmen kan förnyas.

Färdighetsutvärderingen kan resultera i överraskande framgångshistorier.

I det sommarlånga Företagspoolen-projektet utförs hos företag vars affärsverksamhet påverkats av corona en kostnadsfri och snabb färdighetsutvärdering, med avsikt att identifiera dold kompetens, möjligheter och idéer.

Det är fortfarande möjligt att delta i piloten, även om den stundande ledigheten redan hägrar. Hela projektet, från färdighetsutvärdering till tjänstedesign, tar ungefär en arbetsdag i anspråk.

 

Expertassistens

I Företagspoolen föds nya produktidéer, med vilkas hjälp företaget kan utveckla ny affärsverksamhet som komplettering till den tidgare existerande eller förlorade. Det är en utmärkt möjlighet att utnyttja den på grund av corona orsakade situationen och betrakta företagets potential med en utomståendes blick.

– Syftet är att tillföra företaget ny drivkraft och engagera företagaren på ett positivt sätt, där corona har gjort det på ett negativt sätt, utlovar representanten för tjänsteleverantören, Eija Lenkkeri, chef för arbetslivsutvecklingstjänsterna hos CareeriaPlus Oy (på bilden).

 

Eija Lenkkeri, CareeriaPlus Oy

Lenkkeri har många exempel på företag som direkt har gynnats av färdighetsutredningarna. – När du inte stirrar i backspegeln kan du hitta någonting nytt. Vi ska inte bära det förflutnas börda, utan endast bära med oss det goda därifrån.

 

Lenkkeri har mer än 20 års erfarenhet av affärsverksamhetsutveckling samt kvalitets- och tjänstedesign.

– Företagare, utnyttja den här tjänsten till er fördel! Det här är en gyllene möjlighet som verkligen kan vara till hjälp. Tidsmässigt kräver det här inte mycket resurser och tjänstens monetära värde är betydande.

Företagen förses med en ny typ av kapital med vilken affärsverksamheten kan utvecklas på lång sikt och eventuellt expanderas till nya områden.

 

Identifiera dolda färdigheter

Med hjälp av färdighetsutvärderingen identifierar en extern expert, som i Företagspoolen utgörs av Lenkkeri, sådana dolda färdigheter som kanske inte har upptäckts i vardagen. Kartläggningen utförs snabbt och allt sker helt konfidentiellt.

– Redan det att en extern expert kommer till företaget och ställer frågor, tillför nytt perspektiv för företagets utveckling, menar Lenkkeri.

Kartläggningen inleds med en diskussion med företagaren, bland annat om dagsläget och framtida ambitioner, antingen via telefon eller ansikte mot ansikte. Diskussionen tar cirka 0,5–1 timme.

Därefter tas tillsammans ett beslut om för vilka arbetstagare färdighetsutvärderingen, inom ramen för projektet, ska genomföras. De utvalda arbetstagarna skickas en länk till en enkät, vilken tar ungefär en halvtimme att besvara.

– Enkäten utreder med hjälp av skolbetyg, examina, avbrutna studier, arbetslivserfarenhet, hobbyer och intressen vilka färdigheter företaget har, förklarar Lenkkeri.

Företaget får en rapport om färdighetsutvärderingen, som visar vilka styrkor, hot, svagheter och möjligheter företaget har för att börja utveckla nya tjänster och produkter.

 

Färdigheter ökar kassaflödet

Efter färdighetsutvärderingen får de företag som deltar i Företagspoolen också hjälp med produktiseringen av idéer.

Den cirka tre timmar långa tjänstedesignen kan tillsammans med Lenkkeri genomföras som en dialog i mentorstil, eller som större grupp i en workshop.

– Jag ställer även dumma frågor och uppmanar att tänka utanför lådan. Avsikten är att fritt kasta fram idéer och tillsammans bestämma vilka produkter som ska tas fram, med vilken tidtabell och vem som ansvarar för utvecklingen. Naturligtvis tänker vi också på lönsamheten, det vill säga hur kostnaderna för produktutveckling och produktion täcks, och hur och när idén börjar bära frukt. Efter det överlämnas ansvaret till företaget.

Företagspoolen testar också en digital webbplats, där företagens färdigheter möjligen kan ges synlighet redan under sommaren. I vilket fall som helst undersöker projektets experter ständigt om det inom ramen för Företagspoolen genast kunde hittas samarbetsmöjligheter med andra företag, föreningar eller till och med privatpersoner – det vill säga kunder för den expertis som erbjuds.

 

Läs mer om Företagspoolen-projektet

 

Anmälningar:

Minna Kajaste
minna.kajaste@posintra.fi
+358 50 528 0119

Annika Weckman
annika.weckman@posintra.fi
+358 50 308 4388

 

 

 

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.