Ramboll Finland har på uppdrag av Posintra gjort upp en översiktsplan för belysningen i den nya gästhamnen som förenar hamn- och rekreationsverksamhet på Borgå ås västra strand. Målet med belysningsplanen är en helhet som passar in i Borgås kulturmiljö och betonar områdets identitet under den mörka tiden på året.

– Borgås nya gästhamn betjänar besökare under alla årstider, området är inte bara en bas för båtliv. Belysningsplanen skapar en ram för mångsidiga och högklassiga hamntjänster, men även för rekreationsverksamhet året runt. Styrningen av belysningen gör området tillgängligt och trivsamt för olika evenemang och behov, säger regionutvecklingsdirektör Topi Haapanen från Posintra.

Målet med planeringen har varit en funktionellt mångsidig helhet som möjliggör sådana tjänster som utnyttjar ny teknik. Belysningsplanen grundar sig på ett system med styr- och sensorteknik och fungerar som underlag för innovativa digitala tjänster.

– Tjänsteunderlaget utgörs av belysningsinfrastruktur och olika sensorer och fältanordningar som hör till. Med hjälp av systemet är det lättare att hantera infrastrukturen och tjänsterna. Användningsgraden av och energieffektiviteten i området och dess delar kan kontrolleras i realtid. Belysningsplanen för den nya gästhamnen inkluderar även lösningar för besöksinformation och säkerhet, berättar ledande konsult Reija Pasanen från Ramboll Finland.

Översiktsplanen för belysningen bygger på en områdesplan som utarbetades av WSP Finland Ab år 2017. Dessutom har i planen beaktats en besöksinformationsplan som utarbetades av FCG Design och planering Ab år 2018. Utvecklingsbolaget Posintra Oy var beställare av arbetet. Planen utarbetades på sommaren 2018 i samarbete med representanter för Borgå stad och Borgå Energi. Konsultens projektchef var Reija Pasanen, Ramboll Finland.

Planen är en del av projektet 30MILES, som utvecklar vattenturism och gästhamns-samarbete i östra Finska viken. Posintra Oy är projektpartner i Östra Nyland. Projektet leds av Merikotka Center för sjösäkerhet och transport. Projektets huvudfinansiär är Interreg Central Baltic finansieringsprogrammet.

Här hittar du planen (på finska)

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.