Ramboll Finland on laatinut Posintran toimeksiannosta Porvoonjoen länsirannan satama- ja virkistystoimintoja yhdistävän uuden vierassataman valaistuksen yleissuunnitelman. Valaistussuunnitelman tavoitteena on toteuttaa Porvoon kulttuuriympäristöön sopiva ja alueen pimeän ajan identiteettiä korostava kokonaisuus.

– Porvoon uusi vierassatama palvelee kävijöitä kaikkina vuodenaikoina, alue ei ole ainoastaan veneilyn tukikohta. Valaistussuunnitelma luo puitteet monipuolisten ja laadukkaiden satamapalveluiden lisäksi ympärivuotiselle virkistystoiminnalle. Valaistuksen ohjaus mahdollistaa alueen käytettävyyden ja viihtyvyyden erilaisten tapahtumien ja tarpeiden mukaan, sanoo aluekehitysjohtaja Topi Haapanen Posintrasta.

Suunnittelun tavoitteena on ollut toiminnallisesti monipuolinen ja uutta teknologiaa hyödyntäviä palveluja mahdollistava kokonaisuus. Valaistussuunnitelma perustuu ohjaus- ja sensoriteknologian muodostamaan järjestelmään, joka toimii alustana innovatiivisille digitaalisille palveluille.

– Palvelualusta muodostuu valaistusinfrasta ja siihen liittyvistä erilaisista sensoreista ja kenttälaitteista. Järjestelmän avulla infran ja palveluiden hallinnointi helpottuu. Alueen sekä sen osien käyttöastetta ja energiatehokkuutta pystytään tarkkailemaan jopa reaaliaikaisesti. Uuden vierassataman valaistussuunnitelma sisältää ratkaisuja myös kävijäopastuksen ja turvallisuuden haasteisiin, kertoo Ramboll Finlandin johtava konsultti Reija Pasanen.

 

Valaistuksen yleissuunnitelma perustuu WSP Finland Oy:n vuonna 2017 laatimaan aluesuunnitelmaan. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n vuonna 2018 laadittu kävijäinformaatiosuunnitelma. Työn tilaajana toimi kehitysyhtiö Posintra Oy. Suunnitelma on laadittu kesällä 2018 yhteistyössä Porvoon kaupungin sekä Porvoon Energian edustajien kanssa. Konsultin projektipäällikkönä on toiminut Reija Pasanen, Ramboll Finland.

Suunnitelma on osa itäisen Suomenlahden vesistömatkailua ja vierassatamien yhteistyötä kehittävää 30MILES-hanketta. Itäisellä Uudellamaalla hankepartnerina toimii Posintra Oy. Hanketta johtaa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka. Hankkeen päärahoittaja on Interreg Central Baltic -rahoitusohjelma.

Voit tutustua suunnitelmaan tästä

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.