Hur bygger man ett framgångsrikt varumärke, hur blir man synlig i sociala medier och hur driver man en nätbutik? Bland annat dessa frågor fick svar i samband med våra utbildningar Resultatsmedja 2018–2019, sammanlagt elva utbildningar som ordnades i samarbete med järnhårda samarbetspartner.

Hundratals företagare och andra med intresse för företagsamhet deltog i utbildningen. Våra enkäter för feedback ger vid handen att deltagarna var mycket nöjda med Resultatsmedjorna. Kurserna fick det utmärkta medelvitsordet 4,5/5.

 

I fjol fokuserades SoMe och SEO

År 2018 inleddes Resultatsmedja-utbildningarna med en introduktion i SoMe-marknadsföring och i sökmaskinsoptimering (SEO). Deltagarna fick praktiska tips och verktyg som stöd för försäljning och marknadsföring och lärde sig databaserad marknadsföring och försäljning som ger resultat.

Samarbetspartner för kurserna var företagarna Ville Olkkonen och Kalle Alanen från Haven Porvoo.

– Det var roligt att se att det fanns efterfrågan på kunnande i digital marknadsföring. Vi fick så många anmälningar att alla inte ens rymdes med på utbildningen, säger Alanen.

– Deltagarna kom från alla branscher och de tog väl emot det vi hade att erbjuda. Det var många som genast började fundera på hur de skulle kunna utnyttja de nya kunskaperna i sitt eget företag.

I höstens Resultatsmedjor samarbetade vi också med Katri Kilpiäinen från Toimisto Poks.

Ville Olkkonen ja Kalle Alanen, Haven Porvoo.

 

 

Yrittäjä Katri Kilpiäinen, toimisto Poks

Katri Kilpiäinen, toimisto Poks

 

Alla fyra kurserna genomfördes i Borgå och i var och en av dem deltog ungefär 45 personer.

Den femte och sista Resultatsmedjan för 2018 fördjupade sig i näthandelns vardag, specifikt via den inhemska näthandelsplattformen Johku. Utbildningen gav tips om näthandelsförsäljning och betalningsrörelse samt om hur en nätbutik kan göras lätthittad och synlig.

Som samarbetspartner hade vi CoSpace och Aptual Commerce Oy och deltagarna var c. 20.

 

I år hamrades varumärket i skick

Huvudtemat för 2019 års Resultatsmedjor var varumärken och branding. Sammanlagt fyra utbildningar ordnades.

Samarbetspartner Aava & Bang Oy:s ledande coach Teemu Kankainen ägnade de första utbildningarna vår och höst åt de första stegen i varumärkesbygget: vad ett varumärke består av och hur man börjar bygga upp det. Du kan läsa mer om varumärkesutbildning i vår artikel.

 

Tulostakomo

Teemu Kankainen, Aava & Bang

 

Ämnet fördjupades under seriens andra kurskväll, då varumärkeskonceptet behandlades ur visualiseringens, berättelsens och ledningens synvinklar. Varje utbildning hade c. 35 deltagare och de ordnades i CoSpaces lokaler i Borgå.

Hösten 2019 ordnades också heltäckande näthandelsutbildning i Lovisa. Vilkas Group Oy, Oy Matkahuolto Ab, Coreorient Oy, DS Smith Finland, Lovisa stad och den lokala näthandelsföretagaren Djungeldoktorn Linda Wirtanen berättade om hur det går till att driva en nätbutik, från grundandet till utskickningen av paket. Fler än 30 personer deltog i kursen.

Årets sjätte och sista Resultatsmedja tog sig an avtalsjuridiken. Sakkunnigpartner Agens Oy:s Seppo Parviainen och Tuomas Huokuna berättade med hjälp av konkreta exempel om avtalets betydelse och verkningar och presenterade också Agens eget digitala verktyg. På plats fanns 10 personer.

 

Seppo Parviainen, Agens Oy

 

Resultatsmedjorna fortsätter

Också nästa år fortsätter vi att smida utbildningar. Vi avser att hålla oss kvar på vågtoppen av aktuella frågor, gärna lite framför den. Mer information kommer snart, kolla våra sidor posintra.fi/sv/evenemang/

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.