Borgå deltog för första gången som resmål för utbildningsturism vid de sakkunnigbesök Visit Finland organiserade den 23.-25.11.21 och dit incoming-operatörer verksamma i Finland kom för att inspektera nya resmål för utbildningsturism i Borgå, Lahtis och Hyvinge.

Turnén inleddes i Borgå tisdagen den 23.11. och under dagen bekantade sig gruppen, som bestod av nio researrangörer och en representant för Visit Finland, med de resmål som ingick i det i Borgå etablerade utbildningsföretaget Learn and Educate Finlands s.k. School Lab-utrymmen och -tjänster, daghemmet Skogsstjärnan, som Borgå stad håller på att bygga, samt Kantelehuset – Vårberga bildningscenter. Som avslutning på den givande dagen besökte vi ännu Brunbergs nya besökscenter.

 

Kuvia koulutusmatkailun FAM-vierailulta Porvoossa

Bilder från utbildningsturismbesöket i Borgå, anordnat av Visit Finland. Resmålen bestod av Learn and Educate Finland, den moderna daghemsbyggnaden i trä som byggs på den västra åstranden i Borgå och Kantelehuset – Vårberga bildningscenter, med 2 grundskolor, förskolegrupper, ett lokalt bibliotek, ungdomsväsende och idrottstjänster.

 

Besöket förlöpte utmärkt och det preliminära produktifieringsarbetet med 2021 års Edutech-produkter för livskraft i turismen kopplades på ett fint sätt samman med de EDUC-pilotprodukter som presenterades för de professionella researrangörerna, och för vilka vi preliminärt fick god respons under besöket.

De elektroniska produktkorten för pilotresmålen öppnas i början av år 2022 upp på Borgås förnyade webbplats, liksom den virtuella lösning som tagits fram i projektet.

Mer information:

Jenni Juuvinmaa, projektledare,

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.