Hur löser vi framtidens mobilitets-, service- och logistikbehov i glesbebodda områden, när mängden offentliga tjänster minskar? Vilka möjligheter kan de nya utmaningarna ge befintliga och nya företagare? Och med vilken sorts samarbete och teknologi produceras och tryggas framtidens tjänster?

Posintras nya projekt Happily handlar om servicepiloter i glesbygden samt transport och gemenskap.

Projektet Happily stöder bland annat små och medelstora företag i Borgå- och Lovisaregionen till samarbete i nätverk genom att utveckla marknadsdialogen med aktörer på riksnivå inom logistikbranschen. Projektet ska med hjälp av träning och utbildning rekrytera serviceföretagare på landsbygden samt identifiera sådana variabler i det framtida service- och säkerhetsbehovet som kan formas till varu- och logistiklösningar för glesbygdsbefolkningens transport- och servicebehov.

Happily-projektet ska också lansera konkreta piloter för praktiska lösningar av ny typ.

Projektets huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och projekttiden är 1.8.2018- 30.4.2020. Läs mer på projektets presentationssida.

 

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.