HAPPILY – Servicepiloter, mobilitet och samhällen i glesbebodda områden

Happily-hanke logo

 


 

HAPPILY – Servicepiloter, mobilitet och samhällen i glesbebodda områden

Hur löser vi framtidens mobilitets-, service- och logistikbehov i glesbebodda områden, när mängden offentliga tjänster minskar? Vilka möjligheter kan de nya utmaningarna ge befintliga och nya företagare? Och med vilken sorts samarbete och teknologi produceras och tryggas framtidens tjänster?

Happily-projektet ger små och medelstora företag i Borgå- och Lovisaregionen stöd till ett nätverkssamarbete genom att utveckla marknadsdialogen med nationella logistikaktörer. I projektet rekryteras nya företagare till serviceföretagare på landsbygden genom träning och utbildning. I projektet identifieras variabler inom framtida service- och säkerhetsbehov som gods- och logistiklösningar för samordning av glesbygdsinvånarnas transport- och servicebehov. I projektet undersöks även tillgången till offentligt stödda transporter i samband med kommersiellt erbjudna tjänster. I utformningen av lösningsekvationer används befintliga tekniska applikationer och automatiserade lösningar, som känner igen mobila enheter, surfplattor och bärbara datorer.

Happily-projektet syftar till att bilda en uppfattning om de affärsverksamhetsmöjligheter som den nya transportservicelagen och den ikraftvarande, förnyade upphandlingslagen för med sig i östra Nylands glesbygder, att utreda transportservicelagens verkningar för mobiliteten på landsbygden och att i gods- och logistiklösningarna reagera med nya åtgärder på eventuella negativa verkningar av lagen.

Av de olika lösningsekvationerna piloteras de mest lämpliga. Det finns två på förhand identifierade helheter: I den första piloteras en logistiklösning, där de som behöver tjänsten och de små och medelstora företagen sammanförs med teknikens hjälp. I den andra piloten främjas införandet av transporttjänster genom att erbjuda en lägesbild av trafiken i realtid.

Målet med Happily-projektet är att förbättra resurs- och energieffektiviteten genom att kombinera olika transportbehov. Också sysselsättning i närregionerna hjälper på lång sikt att minska kolavtrycket. Projektet spelar en viktig roll för en hållbar utveckling av den lokala logistik- och servicesektorn. En hållbar utveckling av den lokala näringslivsstrukturen möjliggör å sin sida bevarandet av landsbygds- och bykulturen. Du kan hålla koll på aktuella frågor i Happily projektet på vår websida posintra.fi/happily

Happily-projektet förverkligar målet Lätt att komma iväg, tryggt att komma fram i Nylandsprogrammet 2.0 genom att söka lösningar för transport av små gods- och passagerarflöden utanför centrumområdena. Spetshelheten Smart Citizen i strategin för smart specialisering förverkligas genom att data- och kundorienterade servicesystem piloteras som en del av dessa lösningar.

Projektets huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projekttiden är 1.8.2018–30.4.2020. Budgeten för projektet är 209 880 €.

Tillägsinformation om projektet:

Arto Varis, projektchef
+ 358 50 526 2898

Färdigheter

Upplagt på

augusti 23, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.