PALKO – Serviceförsök för sysselsättning i Borgå och Lovisa

Palko-hanke_logo

 

Vipuvoimaa EU 2014-2020

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb

PALKO – Serviceförsök för sysselsättning i Borgå och Lovisa

Projektet PALKO – serviceförsök för sysselsättning i Borgå och Lovisa – främjar sysselsättning av arbetslösa eller personer som hotas av arbetslöshet eller marginalisering i Borgå- och Lovisaregionen. Det handlar om ett tvåårigt utvecklingsprojekt för tiden 1.9.2017–31.8.2019. Målgruppen är arbetslösa och personer som löper risk för arbetslöshet eller marginalisering, i Borgå och Lovisa.

I PALKO-projektet eftersträvas att sammanlagt 75 personer ska delta i de serviceförsök som genomförs som en åtgärd, och målet är att 50 % av dessa ska få arbete eller ledas in på en utbildning eller motsvarande tjänst. Det sekundära syftet är att i fråga om tillhandahållande av tjänster förbättra samarbetet mellan offentliga och privata organisationer inom sysselsättnings- och utbildningsområdet i Borgå- och Lovisaregionen.

Den centrala åtgärden inom PALKO-projektet är serviceförsök för sysselsättning. Under projekttiden ordnas fyra till sex stycken sådana försök. Det är meningen att personerna i målgruppen ska involveras i planeringen av serviceförsök för sysselsättning, och avsikten är att utvecklingsverksamheten ska ske smidigt och experimentellt. Organisationer inom området sysselsättning och utbildning utgör i projektet ett servicenätverk, som har en central roll i utförandet av serviceförsöken och utvecklingen av tjänsterna, liksom när erfarenheter från försöken ska överföras för att bli en del av framtidens välfungerande servicestrukturer.

Det långsiktiga resultatet som eftersträvas i PALKO-projektet är ett starkare samarbete mellan de organisationer som tillhandahåller sysselsättnings- och utbildningstjänster i Borgå och Lovisa. Målet är, att aktörerna lär sig experimentell och utvecklande planering av tjänster och får nya verktyg som ger dem förutsättningar att utveckla nya innovativa tjänster i fråga om sysselsättning. Tack vare ett smidigare, mer kundorienterat och välfungerande samarbete finns det bättre förutsättningar för att sysselsättningen i området ska kunna utvecklas i positiv riktning.

PALKO-projektets huvudsakliga genomförare är Posintra Oy, delgenomförare är Haaga-Helia yrkeshögskola. Projektets totala budget är 239 996 €. Den huvudsakliga finansiären är Europeiska socialfonden (ESF). Projektets verksamhetsperiod är 1.9.2017–31.8.2019.

Tilläggsinformation om projektet:

Anne Wetterstrand, projektchef
+ 358 50 366 0125

 

 

 

Färdigheter

Upplagt på

augusti 21, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.