Pobi – Sköldvik i Borgå till framtidens bioindustripark

Pobi-hanke, kiertotalous
hävkraft_ SVEU_EAKR_SV_vertical_20mm_rgb

Pobi – Sköldvik i Borgå till framtidens bioindustripark

Helhetsmålsättningen med Pobi – Sköldvik i Borgå framtidens bioindustripark-projektet är att bland företagen i Sköldviks industriområde samt vissa finländska företag som utvecklar bio- och cirkulär ekonomiska värdekedjor skapa en gemensam förståelse, vision och plan över hur Borgåregionen skulle kunna utvecklas till en bioindustripark i världsklass. För SMF-företagen inom petrokemiska- och bioproduktindustrin i Sköldvik föds samtidigt grunden för ett nytt ekosystem och möjligheter till ny affärsverksamhet samt till att skapa ramarna för en ansvarsfull utveckling och en planläggning som främjar etableringen av företag.

Projektet består av tre åtgärdspaket som förverkligas under åren 2015–2017. Åtgärdspaketen består av insamling och beskrivning av företagens och andra aktörers gemensamma syn, kompetensklustrets vision och affärsverksamhetsplan och dess pilotering samt bio- och de cirkulära ekonomiföretagens nätverkande och samarbete.

Projektet leder till ett mångvetenskapligt nätverk av privata och offentliga aktörer kring Sköldviks industriområde samt en verksamhetsvision och genomförandeplan. Dessa möjliggör utvecklingen av Sköldviks område till en av bioekonomins och den cirkulära ekonomins ledande industriparker i globala mått mätt. Projektet skapar förutsättningar för etableringen av tillväxtvilliga SMF-företag inom cleantech- och bioekonomibranschen i Sköldvik. Det möjliggör även ett lockande ekoindustrisystem på området och erbjuder bl.a. mångsidiga tomter för företag.

Projektet får finansiering via EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 som pågår från 1.8.2015 – 31.12.2017. Projektets totala budget är 346 000 €. Projektet förverkligas av Posintra och Borgå stad. Posintra skaffar dessutom delar av projektets innehåll som köpta tjänster.

För mer information kontakt Matti Herlevi.

 

 

Färdigheter

Upplagt på

maj 17, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.