Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto

Pobi-hanke, kiertotalous

Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto

Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto -projektin kokonaistavoite on luoda Kilpilahden teollisuusalueen yritysten sekä joidenkin bio- ja kiertotalouden arvoketjua kehittävien suomalaisyritysten kesken yhteinen ymmärrys, visio ja suunnitelma siitä, miten Porvoon seutu voisi kehittyä maailmanluokan bioteollisuuspuistoksi. Samalla synnytetään Kilpilahden petrokemian- ja biotuoteteollisuutta palveleville pk-yrityksille perusta uudelle ekosysteemille ja mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan sekä luodaan puitteet Kilpilahden alueen vastuullista kehittämistä ja yritysten sijoittumista edistävälle kaavoitukselle.

Projekti koostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta, joita toteutetaan vuosina 2015 – 2017. Toimenpidekokonaisuudet ovat yritysten ja muiden toimijoiden yhteisen näkemyksen kokoaminen ja kuvaus, osaamiskeskittymän visio ja liiketoimintasuunnitelma ja sen pilotointi sekä bio- ja kiertotalousyritysten verkostoituminen ja yhteistyö.

Hankkeen tuloksena syntyy monialainen yksityisten ja julkisten toimijoiden verkosto Kilpilahden teollisuusalueen ympärille ja sille toimintavisio ja toteutussuunnitelma. Näiden avulla Kilpilahden aluetta kehitetään maailman mittakaavassa yhdeksi biotalouden ja kiertotalouden johtavista teollisuuspuistoista. Hanke luo edellytyksiä kasvuhalukkaiden cleantech-ja biotalousalan pk-yritysten sijoittumiselle Kilpilahteen ja mahdollistaa sen, että alueella on houkutteleva ekotaloussysteemi ja mm. tarjolla monipuolisia tontteja yrityksille.

Hanke saa rahoitusta EU:n Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR) ja sen kesto on 1.8.2015 – 31.12.2017. Hankkeen kokonaisbudjetti on 346 tuhatta euroa. Hanketta toteuttavat Posintra ja Porvoon kaupunki. Posintra hankkii lisäksi ostopalveluna osia hankkeen sisällöstä.

Lisätietoja hankkeesta antaa Matti Herlevi.

 

Taidot

Lähetetty

17 toukokuun, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.