30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland

 

CB logo RGBEU flag English horizontal RGB

30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland

30MILES-projektet är ett gemensamt projekt för finländska och estniska aktörer och det skapar nya möjligheter för sjöturismen och förbättrar samarbetet mellan regionens gästhamnar. Projektet utvecklar ett hamnnätverk som erbjuder säkra och välutrustade gästhamnar på ett inbördes avstånd av 30 sjömil.

Posintra bidrar med Borgås nya gästhamn samt Skeppsbron i Lovisa till 30MILES-projektet. I samband med utvecklingsarbetet med den nya gästhamnen i Borgå skapas ett affärsverksamhetskoncept och man koncentrerar sig på att förflytta hamnverksamheten från östra åstranden till den västra. Planläggningsarbetet med den västra stranden pågår och 30MILES-projektets åtgärder stöder planläggningen, den nya gästhamnen är en integrerad del av den västra strandens utvecklingsområde. Utvecklingsutmaningen med Skeppsbron i Lovisa är att öka gästkapaciteten och att utveckla hamnverksamheten så den motsvarar behoven för större båtar. Detta mål stöds av tidigare genomförda muddringar av infartsfarleden till Lovisaviken och hamnbassängen. Utvecklingen av gästhamnen i Lovisa utgör en del av helhetsplaneringen av Lovisavikens västra strand, från centrum ända till Tullbron.

Småbåtsförarna, hamnobjekten, invånarna och serviceföretagen i östra delen av Finska viken kommer att dra nytta av projektresultaten. Projektets partnerhamnar såväl i Finland som i Estland bildar ett tätt utvecklingsnätverk. Posintras konkreta åtgärder för förverkligandet av projektet är bl.a. planering av båda hamnarnas affärsverksamhetskoncept, planering och förverkligande av information, översiktlig planering av strandområdet, belysningen och byggnaderna i Borgås nya gästhamn samt utvecklingen av huvudbryggan och strandområdet vid Skeppsbron i Lovisa.

Projektets huvudpartner är Merikotka, forskningscentralen för sjösäkerhet och sjötrafik. Övriga projektpartner är Kymmenedalens yrkeshögskola, Helsingfors universitet (Institutionen för miljövetenskaper, Forskningsgruppen för fiskeri och miljörisker), Östra Estlands företagscenter, Virumaa småbåtshamnsförening, Eisma hamn, Viims kommun, Estlands Havsmuseum, Narva stad och Narva-Jöesuu kommun. Samarbetshamnarna på den estniska sidan är Seaplane Tallinna, hamnarna i Kelnas och Leppneeme i Viims kommun, Eisma hamn, hamnarna i Purtse och Toila samt hamnarna i Narva och Narva-Jõesuun. Dessutom samarbetar projektet med föreningen Segling och Båtsport i Finland r.f. och landskapsförvaltningen i västra Estland.

Projektet pågår 1.9.2015 – 31.8.2018 och som huvudfinansiär fungerar Interreg Central Baltic-programmet, Finland-Estland delprogrammet (priority well-connected region, specific objective 3.2). Projektets totala budget är ca 3,7 M€, varav Posintras andel utgör ca 301 000 €. Projektet egna sidor ser du här

Tilläggsinformation om projektet:

Topi Haapanen, regionutvecklingsdirektör
+ 358 40 708 2012

 

 

 

 

Färdigheter

Upplagt på

september 1, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.