UKAMAKI – ny fart i turismen från Kina

Ukamaki-hanke

 

logot

 

 

UKAMAKI – ny fart i turismen från Kina

Från Kina görs årligen totalt cirka en miljard utrikesresor och turismen från Kina till Finland växer kraftigt. För Kina är Helsingfors-Vanda flygstation en av de viktigaste portarna till Europa. Många kinesiska turister kommer också över östgränsen via Ryssland. E18-vägen förenar regionerna Kotka-Fredrikshamn och Östra Nyland med dessa turistströmmar. Kotka-Fredrikshamn och Östra Nyland har satsat på att utveckla internationell turism men den kinesiska efterfrågan lyckas man inte ännu svara effektivt på.

UKAMAKI – ny fart i turismen från Kina projektet kartlägger nuläget inom den turism från Kina som riktar sig till målområdet. Vidare ska av tillväxtorienterade turism- och serviceföretag i Kotka-Fredrikshamn och Östra Nyland byggas upp ett företagsnätverk med inriktning på den kinesiska turistmarknaden, med Visit Finlands internationaliseringskriterier som villkor.

För företagen ordnar projektet utbildning i produktutveckling i form av workshoppar och företagsspecifika utvecklingsträffar, allt enligt företagens behov. I utbildningen beaktas verifierade kundprofiler för typiska kinesiska turister och företagen får en introduktion i den kinesiska kulturens särdrag.

För de produkter som produktutvecklingen ger upphov till framställs marknadsförings- och försäljningsmaterial på kinesiska. Projektet kartlägger försäljningskanaler och samarbetspartner som är lämpade för att sälja och marknadsföra produkterna. Produktförsäljning och marknadsföring piloteras i samband med olika försäljningsevenemang till utvalda kinesiska målgrupper. För att främja försäljningen genomförs bland annat press- och researrangörsbesök.

Ukamaki projektet utnyttjar och framställer aktuella forskningsrön om kinesernas turism. I och med det företagssamarbete som projektet initierar föds nya möjligheter att svara på en växande kinesisk efterfrågan på turism vilket ger ökade turistvolymer och intäkter av turism i målområdet. Turismnäringens produktkvalitet utvecklas till internationell nivå och företagens beredskap för internationell turism stärks.

Projektet genomförs av huvudentreprenören Cursor Oy med Posintra Oy som delentreprenör. Huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF. Projekttiden är 1.9.2018–31.12.2020 och totalbudgeten 493 450 euro.

Tilläggsinformation om projektet:

Jenni Juuvinmaa, projektchef
+ 358 50 393 4736

 

 

Cursor Oy, Posintra Oy

Färdigheter

Upplagt på

september 18, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.