UKAMAKI – Uutta kasvua matkailuun Kiinasta

Ukamaki-hanke. Photo by hao ji on Unsplash.

 

logot

 

 

 

UKAMAKI – Uutta kasvua matkailuun Kiinasta

Kiinasta tehdään yhteensä noin miljardi ulkomaanmatkaa vuodessa ja Kiinasta Suomeen suuntautuva matkailu on voimakkaassa kasvussa. Helsinki-Vantaan lentokenttä on yksi tärkeimmistä porteista Kiinasta Eurooppaan. Myös itärajan yli Venäjältä tulee Etelä-Suomeen paljon kiinalaisia matkailijoita. E18-tie yhdistää Kotkan-Haminan ja Itä-Uudenmaan seudun näihin matkailijavirtoihin. Kotkan-Haminan seudulla ja Itä-Uudellamaalla on panostettu kansainvälisen matkailun kehittämiseen, mutta Kiinan matkailukysyntään ei pystytä vielä vastaamaan tehokkaasti.

Ukamaki – uutta kasvua matkailuun Kiinasta -hankkeessa kartoitetaan Kiinasta kohdealueelle suuntautuvan matkailun nykytilanne sekä rakennetaan Kiinan matkailumarkkinoille tähtäävä yritysverkosto Kotkan-Haminan seudun ja Itä-Uudenmaan kasvuhakuisista matkailu- ja palveluyrityksistä, joiden tarjonnassa on huomioitu Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit.

Hankkeessa järjestetään yrityksille tuotekehitysvalmennusta työpajoissa sekä yrityskohtaisissa kehittämistapaamisissa yritysten tarpeiden mukaan. Valmennuksessa huomioidaan tutkitut kiinalaismatkailijan asiakasprofiilit ja perehdytetään yritykset Kiinan kulttuurin erityispiirteisiin.

Tuotekehityksen tuloksena syntyneistä tuotteista toteutetaan kiinankielistä markkinointi- ja myyntimateriaalia. Hankkeessa kartoitetaan tuotteiden myyntiin ja markkinointiin soveltuvat myyntikanavat ja yhteistyökumppanit. Tuotemyyntiä ja markkinointia pilotoidaan eri myyntitapahtumien yhteydessä valituille kiinalaisille kohderyhmille ja myynninedistämiseksi toteutetaan mm. media- ja matkanjärjestäjävierailuja.

Ukamaki-hankkeessa hyödynnetään ja tuotetaan ajankohtaista tutkimustietoa kiinalaisten matkailusta. Hankkeessa käynnistyneen yritysyhteistyön myötä syntyy uusia mahdollisuuksia vastata kiinalaisten matkailun kasvavaan kysyntään ja kohdealueen matkailijamäärät sekä matkailutulo kasvavat. Matkailuyritysten tuotteiden laatu kehittyy vastaamaan kansainvälistä tasoa ja yritysten valmiudet kansainväliseen matkailutoimintaan paranevat.

Hankkeen toteuttajina toimivat päätoteuttaja Cursor Oy sekä osatoteuttaja Posintra Oy.
Päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018- 31.12.2020 ja kokonaisbudjetti 493 450 euroa.

Lisätietoa:

Jenni Juuvinmaa, projektipäällikkö
+ 358 50 393 4736

 

 

Cursor Oy, Posintra Oy

Taidot

Lähetetty

18 syyskuun, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.