30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland

30miles project logo

 

CB logo RGBEU flag English horizontal RGB

30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland

30MILES -projekti on Suomen ja Viron toimijoiden yhteinen hanke, joka luo uusia mahdollisuuksia vesistömatkailuun ja parantaa alueen vierasvenesatamien yhteistyötä. Projekti kehittää satamaverkoston, jossa on turvallisuuden ja palvelutason suhteen hyvin varusteltuja vierasvenesatamia 30 merimailin välein.

Posintra tuo 30MILES -projektitoiminnan piiriin Porvoon uuden vierassataman sekä Loviisan Laivasillan. Porvoon uuden vierassataman kehittämistyössä luodaan sataman liiketoimintakonsepti ja keskitytään satamatoimintojen siirtämiseen Porvoonjoen itärannalta länsirannalle. Länsirannan kaavoitustyö on käynnissä ja 30MILES -projektin toimenpiteet tukevat kaavatyötä, uusi vierassatama on kiinteä osa kehittyvää länsirannan aluetta. Loviisan Laivasillalla kehittämishaasteena on Laivasillan vierailijakapasiteetin lisääminen ja satamatoimintojen kehittäminen vastaamaan isompien veneiden tarpeita. Tätä tavoitetta tukee aiemmin toteutetut Loviisanlahden sisääntuloväylän ja satama-altaan ruoppaukset. Loviisan kehittyvä vierassatama on osa Loviisanlahden länsirannan kokonaissuunnittelua keskustasta aina Tullisillalle saakka.

Projektin tuloksista hyötyvät itäisen Suomenlahden pienveneilijät, satamakohteet, niiden asukkaat ja palveluyritykset. Projektin kumppanisatamat niin Suomessa kuin Virossa muodostavat tiiviin kehittämisverkoston. Posintran projektitoteutuksen konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. molempien satamien liiketoimintakonseptien suunnittelu, opastuksen suunnittelu ja toteutus, Porvoon uuden vierassataman ranta-alueen, valaistuksen ja rakennelmien yleissuunnittelu sekä Loviisan Laivasillan päälaiturin ja ranta-alueen kehittäminen.

Projektin pääpartneri on Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka. Muut hankepartnerit ovat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto (Ympäristötieteiden laitos, Kalatalouden ja ympäristöriskien tutkimusryhmä), Itä-Viron yrityskeskus, Virumaan piensatama yhdistys, Eisman satama, Viimsin kunta, Viron Merimuseo, Narvan kaupunki ja Narva-Jöesuu kunta. Viron puolelta yhteistyösatamia ovat Seaplane Tallinna, Viimsin kunnan alueelta Kelnasen ja Leppneemen satamat, Eisman satama, Purtse ja Toilan satamat sekä Narva ja Narva-Jõesuun satamat. Lisäksi projektin yhteistyöpartnereita ovat Suomen Purjehdus ja Veneily ry ja Länsi-Viron maakuntahallinto.

Projektin toteutusaika on 1.9.2015 – 31.8.2018 ja päärahoittaja on Interreg Central Baltic -ohjelma, Suomi-Viro alaohjelma (priority well-connected region, specific objective 3.2). Projektin kokonaisbudjetti on n. 3,7 M€, josta Posintran osatoteutuksen osuus on n. 301 000 €. Projektin omat sivut löydät tästä.

Lisätietoja:

Topi Haapanen, aluekehitysjohtaja
+ 358 40 708 2012

 

 

 

Taidot

Lähetetty

1 syyskuun, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.