TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi

Tekno-hanke logo

 

Vipuvoimaa EU 2014-2020

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb

 

 

TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos ja omaehtoisen terveydenhallinnan korostuminen aiheuttavat paineita alalla työskentelevien teknologiaosaamiselle ja alan yritysten palvelutuotannolle. Muutos haastaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia että asiakkaita hyödyntämään teknologisia ratkaisuja yhä enemmän. Tämän vuoksi alan ammattilaisilla tulee olla riittävä tietämys olemassa olevista teknologiaratkaisuista sekä ohjausosaamista teknologian käytön ohjaamiseksi asiakkaalle. Teknologiaosaaminen on myös kilpailuvaltti niin alan ammattilaisille, alalle valmistuville kuin alan yrityksille.

Tekno – Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi -hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, alan opiskelijoiden sekä yksittäisen kansalaisen hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista. Lisäksi hankkeen avulla luodaan uutta asiakasymmärrystä ja liiketoimintaosaamista Uudellemaalle. Hankkeessa toteutetaan uudenlaisia koulutusratkaisuja sekä palvelu- ja tuotekehitystä yli toimialarajojen toteutettavan yhteistyön myötä. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan vahvasti koulutusta tarvitsevien osaamistarpeet, eri-ikäisten tavat oppia ja erilaisten ohjausmenetelmien hyödyntäminen. Teknologiaosaamisesta tulee hankkeen myötä osa sosiaali- ja terveysalan koulutusta sekä alan ammattilaisten ammatti-identiteettiä.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan virtuaalinen hyvinvointi- ja terveysteknologia-alusta, joka toimii koulutuksen oppimisympäristönä, edistää loppukäyttäjien teknologiaosaamista kotona ja kokoaa yhteen teknologia-alan yritykset tuotteineen. Teknologia-alustalla tuetaan myös muun muassa start-up yrittäjien ja jo pidempään alalla toimineiden yrittäjien verkostoitumista. Hankkeessa toteutettavalla liikkuvalla digi-opastuspisteellä tuetaan puolestaan kansalaisten teknologiaosaamista. Lue lisää ja seuraa projektin etenemistä Tekno-hankkeen kotisivuilta.

TEKNO-hankkeen päätoteuttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat Posintra Oy, HealthSPA sekä Vantaan Invalidit. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2017–29.2.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti on 437 931 €. Projektin päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Lisätietoja:

Christina Sani, projektipäällikkö
+ 358 40 502 7112

 

 

 

 

Taidot

Lähetetty

31 elokuun, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.