TEKNO – Smidigt kunnande i hälsa och må bra-teknologi

Tekno-hanke logo

 

hävkraft_ SVESR_SV

TEKNO – Smidigt kunnande i hälsa och må bra-teknologi

Social- och hälsovårdens omstrukturering och den nya betoningen av egenvård orsakar tryck på branschens teknologiska kunnande och på branschföretagens serviceproduktion. Förändringen utmanar såväl social- och hälsovårdens yrkeskunniga personal som klienterna till att allt mer utnyttja teknologiska lösningar. Därför måste branschens yrkeskunniga dels ha tillräcklig kunskap om vilken teknologi som finns, dels kunna handleda sina klienter i hur denna teknologi kan utnyttjas. Teknologiskt kunnande är också en konkurrensfördel, både för branschens yrkeskunniga, dem som utexamineras till branschen och branschens företag.

TEKNO-projektet stöder må bra- och teknologikunnandet bland social- och hälsovårdsbranschens personal, branschens studerande och enskilda medborgare. Dessutom vill projektet skapa ny klientförståelse och nytt affärskunnande i Nyland. Genom branschöverskridande samarbete förverkligas inom projektet nya former av utbildning och service- och produktutveckling. I planeringen av utbildning läggs tyngden vid vad de som ska utbildas behöver kunna, vid inlärningsmetoder i olika åldrar och vid olika handledningsmetoder. Teknologikunnandet kommer genom projektet att bli en del av social- och hälsovårdsbranschens utbildning och därmed av yrkesidentiteten för branschens yrkeskunniga.

Projektet planerar och utprovar en virtuell plattform för må bra- och hälsoteknologi. Plattformen ska fungera som inlärningsmiljö för utbildningen, främja slutanvändarnas teknologikunnande i hemmen och samla teknologibranschens företag och deras produkter. Teknologiplattformen ska stödja bland annat nätverksarbete bland startup-företagare och företagare som har varit längre i branschen. Projektets ambulerande digirådgivning ska stödja medborgarnas teknologikunnande.

Mer om projektet

TEKNO-projektets huvudimplementerare är yrkeshögskolan Laurea och som delimplementerare fungerar Posintra Oy, HealthSPA och Vantaan Invalidit. Projekttiden är 1.3.2017–29.2.2019. Projektets totalbudget är 437 931 €. Projektets huvudfinansiär är Europeiska socialfonden ESF.

Mer information om projektet:

Christina Sani, projektchef
+ 358 40 502 7112

 

 

 

Färdigheter

Upplagt på

december 31, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.