TUTKA hjälper företag att utvecklas och växa

Tutka-hanke

 

 

Happily_rahoittajien logot

TUTKA hjälper företag att utvecklas och växa

TUTKA–projektet är riktat till utvecklings- och tillväxtvilliga företag. Med hjälp av projektet får företagen möjlighet att på ett konkret sätt föra fram den utvecklingsutmaning de önskar och forma sitt utbud till kundcentrerad service. Målet är, att i samarbete med yrkeshögskolan Laurea, utvecklingsbolagen samt företagen skapa en strategi, med vilken tillväxt- och utvecklingsmöjligheterna hos små och medelstora företag kan identifieras och utnyttjas genom att utveckla konkreta, företagsspecifika lösningar med hjälp av tjänstedesign, framtidens forskningsmetoder samt utnyttjande av digitalisering.

Målet är att företagen ska få konkreta redskap för att göra en ny utvärdering av sin affärsverksamhet, identifiera framtida kund- och marknadsbehov, förstå och anpassa nya affärsmodeller, känna igen kunddrivna tillvägagångssätt och få ny kunskap.

Till varje företag görs i början av projektet en genomgång av den nuvarande affärsverksamheten och en kartläggning av behoven, så att coachingen och utvecklingsarbetet som projektet erbjuder, kan genomföras så att de betjänar de medverkande företagens utvecklingsbehov.

För den utvecklingsutmaning som bestämts tillsammans med företaget, sammanställs ett Co-creation-projekt, där företagsrepresentanterna tillsammans med Posintras företagsutvecklare och Laureas studerande arbetar. Yrkeshögskolan Laureas kunskap inom affärsverksamhet, digital tjänstedesign samt framtidskunskap utnyttjas i både coachingens planering och förverkligande. Ladda ner projektbroschyren (på finska) från länken nedan.

LADDA NER TUTKA BROSCHYREN

Projektet genomförs av yrkeshögskolan Laurea samt tre nyländska utvecklingsbolag: Posintra Oy, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab samt Novago Företagsutveckling Ab.

TUTKA-projektet finansieras i huvudsak genom ett finansieringsbeslut som Nylands förbund gjort, av Strukturfonden i Finland inom delprogrammet Hållbar tillväxt och arbete 2014-2020. Projektet förverkligas under tiden 1.9.2018-31.12.2020. Projektets helhetsbudget är 550 536 €.

Tilläggsinformation om projektet:

Anne Wetterstrand, företagsutvecklare
+ 358 50 366 0125

Färdigheter

Upplagt på

april 1, 2019

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.