Hur hittar jag min egen bransch? Vilka är arbetsbeskrivningarna för olika yrken?

Under Många vägar till ett yrke-kvällarna fördjupar vi oss i yrken och utbildningsmöjligheterna inom olika branscher. Teknikbranschen utgjorde temat för den första kvällen som ordnades torsdagen den 24.10.  Den 21.11. behandlas servicebranschen och den 12.12. står vårdbranschen i tur.

– Det är lättare att göra egna karriärval när man känner till möjligheterna. I synnerhet många ungdomar funderar på sin egen inriktning och behöver mycket kunskap som stöd i sitt beslutsfattande, förklarar Careerias studiehandledare Johanna Oljemark.

 

Det finns gott om jobb inom teknikbranschen

Gäster under teknikbransch-kvällen var Miia Kettunen och Vesa Lehtola från Neste, Careerias kundansvarige Petri Simander, logistiklärare Aku Ilomäki och studiehandledare Johanna Oljemark. Paneldiskussionen leddes av Navigatorns koordinator Sanni Einovaara.

På plats fanns också Posintras projektledare Anne Wetterstrand och Juha Westerlund från Borgå stads ungdomstjänster.

Var och en av gästerna presenterade sina synpunkter gällande studier och arbete inom teknikbranschen.

– Det finns gott om jobb inom teknikbranschen. Exempelvis får de som tar examen inom logistik-, maskin- och produktions- samt byggbranscherna jobb direkt från skolbänken, menar Oljemark.

Branschen sysselsätter ett brett utbud av olika experter. Hos Careeria i Borgå kan du bland annat avlägga studier inom branscher såsom transport och logistik, fastighetstjänster, maskin- och produktionsteknik, kallteknik, processindustri, byggindustri och bearbetning, el- och automationsteknik och husteknik.

Du kan genomföra dina studier på nätet, i skolan eller genom läroavtal på arbetsplatsen. Studiernas innehåll utformas enligt studentens egna behov, och de kan påbörjas när som helst under året.

 

Neste erbjuder många arbetsplatser

Neste Oyj var företagsgäst vid Många vägar till ett yrke-kvällen. Neste är Borgås största privata arbetsgivare.

– I Sköldvik frigörs kontinuerligt arbetsplatser för experter inom teknikbranschen. Vi behöver sakkunniga inom ett brett område, förklarar Vesa Lehtola.

Lehtola berättar att Neste investerar i orienteringen för de nyanställda och organiserar ett stort antal utbildningar. Neste erbjuder goda möjligheter att avancera och utvecklas. De anställda erbjuds också möjligheten att flytta från en avdelning till en annan, till exempel till Nådendal eller utomlands.

Teman för de kommande kvällarna är service- och vårdbranscherna

Under den på torsdagen den 21.11. kl. 16–18 arrangerade Många vägar till ett yrke-tillställningen fördjupar vi oss i servicebranscherna och i synnerhet arbetsuppgifterna inom restaurang- och turistbranscherna. Företagsgästerna utgörs av representanter från Zum Beispiel och RTG Sales Oy.

På torsdagen den 12.12. är temat vårdbranschen.

Många vägar till ett yrke-kvällarna organiseras i samarbete med Navigatorn, Careeria och Posintra, och de ordnas i Navigatorns utrymmen i WSOY-huset.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.