Posintra Oy delar årligen ut priset Resestenen till en östnyländsk turistaktör, som med sitt arbete har främjat turistbranschens välstånd i regionen. Resestenen år 2017 överlämnades till sin nya innehavare SMAKU Borgå under utvecklingsverkstaden för Borgås turism i Konstfabriken 5.4.2018. Liksom under tidigare år fick allmänheten föreslå någon som skulle få Resestenen. Nätenkäten som var öppen för alla fanns på Posintras hemsida i februari-mars. Den här gången var ett speciellt tema för priset innovativitet.

Bland de mottagna förslagen valdes prisvinnaren ut av Posintras expertpanel. Till arbetsgruppen för Resestenen 2017 hörde Sari Myllynen (Borgå stad), Lilian Järvinen (Lovisa stad), Jarmo Ritalahti (yrkeshögskolan Haaga-Helia), Juho Tanska (Kiva Cafe Streetfood Bar, vinnare av Resestenen 2016) samt Ulla Poppius (Posintra Oy).

– Den här gången ville vi lyfta fram innovativitet som tema för Resestenen. Turistbranschen behöver intressanta innovationer som får människor att resa. Det räcker inte med bara en idé. Innovation kan man tala om först när idén förädlats till en affärsverksamhet. SMAKU Borgå är ett utmärkt exempel på ett nytt sätt att tänka, samarbeta, skapa upplevelser och liva upp staden, säger VD Ulla Poppius på Posintra som är med i arbetsgruppen för Resestenen.

 

Arbetsgruppen för Resestenen beslöt att tilldela Resestenen år 2017 med följande motiveringar:

”Östra Nylands Resesten 2017 tilldelas en arbetsgrupp som har skapat ett nytt och innovativt fenomen inom turismen i regionen. Det är inte bara fråga om ett enskilt evenemang, utan ett exempel på ett innehållsrikt och målorienterat samarbete som bara kan genomföras av en grupp. Fenomenet har ökat både Borgåbornas stolthet för sin hemstad och besökarnas intresse för vår stad. Evenemanget blir inte uttjatat vid upprepning, utan förnyas och stärks varje gång. De bästa innovationerna föds ur ett samskapande mellan människor och företag, där kraften inhämtas från känslor, passion och kompromisslös yrkeskunnighet. SMAKU Borgå smakar bra i hela södra Finland!”

 

Tidigare vinnare av Östra Finlands Resesten är:

Varustamo Oy J.L. Runeberg – Rederi Ab J.L. Rune-berg (2009)
Oy Premier Events Ab (2010)
Matkailukonkari Ari Kautto (2011)
Malmgård (2012)
Nordic Restaurants Oy Bistro & Cafe Sinne (2013)
Lovisa Historiska Hus rf (2014)
Borgå turistguider rf (2015)
Kiva Cafe Streetfood Bar Quadrum Oy (2016)

 

Mer information: Posintra Oy, regionutvecklingsdirektör / Resestensgruppens sekreterare, Topi Haapanen,  topi.haapanen@posintra.fi, tel. 040 7082 012

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.