All industriell verksamhet genererar rikligt med spillvärme som fortfarande inte utnyttjas. I HUIMA-tävlingen efterlystes nya innovativa sätt att ta tillvara och återanvända industrins restenergi. Tävlingens saldo blev 20 idéer, med lösningar för bland annat växthusproduktion och torkning av biomassa.

I  den av utvecklingsbolaget Posintra Oy och Turku Science Park Oy organiserade tävlingen efterlystes nya innovativa sätt att ta tillvara och återanvända industrins restenergi.

Tävlingen genererade totalt 20 våghalsiga förslag, varav de mest intressanta förslagen presenterades för juryn i Åbo den 15.5.2019..

– Dagen gav deltagarna en hel del ny information. Både juryn och deltagarna var entusiastiska över de våghalsiga idéerna, som tangerade ett utmanande och aktuellt ämne, det vill säga tillvara-tagandet av spillvärme för återanvändning, berättar projektchef Leena Tuomi från Posintra Oy.

Åtta av idéerna valdes för vidarebearbetning.

– Ibland kan även en liten idé få stora dimensioner. Ofta krävs emellertid tid och reflektion och hänsynstagande till olika saker, och just därför får de idéer som har kommit vidare i tävlingen ett års experthjälp med utvecklingen av affärsmodellen och den tekniska vidareutvecklingen, förklarar Tuomi.

Deltagarna i tävlingen presenterade idéer gällande till exempel utnyttjandet av spillvärme inom växthusproduktion och torkning av biomassa, samt lagring av värme i värmeackumulatorer och jordmånen.

– Människor har många idéer och det är fint att konstatera att de modigt har presenterats i HUIMA-tävlingen. Få vågar skriva ner sina idéer på papper och offentligt presentera dem för utvärdering av andra, bedömer Mikko Pohjola från Åbo universitet.

Tävlingens slutliga vinnare väljs efter vidareutvecklingen i augusti 2020.

Tävlingen organiseras som en del av det ERUF-finansierade HUIMA – Nya idéer till industrins energieffektivitet-projekt.

Återanvändningen av spillvärme är en produktiv åtgärd, och om den av industrin genererade värmen kunde utnyttjas, skulle Finlands CO2-utsläpp minska betydligt.

 

Tilläggsinformation:  Direktör för miljöaffärsverksamhet Leena Tuomi, Posintra Oy, leena.tuomi@posintra.fi, 040 730 5440

posintra.fi/huima

Projektets framskridande kan följas i sociala medier #huimaidea

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.