Det finns ett växande antal invandrare i Borgå som letar efter lämpliga arbetsplatser där de kan utnyttja sin kompetens. Samtidigt utgör kompetensbristen i många företag ett hinder för sömlös verksamhet eller tillväxt. Staden letar efter en lösning på detta.

 

Den tidigare sammanställda listan över företag som var intresserade av att anställa ukrainare ledde till lyckade rekryteringar – tack än en gång till dessa företag. Uppmuntrad av erfarenheten sammanställer staden nu en ny lista över intresserade företag, med syfte att föra samman lokala jobb och invandrare från andra länder. Vill du anmäla ditt företag? 

 

Hur fungerar det?

Att stå på listan binder ännu inte ditt företag till någonting. Listan över företag används av Borgå stads näringslivschef och integrationsteam, arbets- och näringsbyrån och Borgå kommunförsök, som i sin tur enligt kompetensbehov förmedlar kontaktuppgifter från listan till intresserade arbetssökande. Att ha sitt namn på listan kan därför leda till direktkontakt från den arbetssökande. Hur situationen utvecklas är helt upp till företaget.

Om rekryteringen kräver behov av tilläggsstöd eller om arbetsgivaren till exempel vill använda sig av lönestöd erbjuds assistens även med detta. Om ditt företag stod på Ukraina-listan och om du fortfarande är intresserad, får du gärna anmäla dina företagsuppgifter även till denna lista (GDPR). Det hoppas vi du gör! I fortsättningen använder staden bara den nya listan.

 

Vad får du?

Vid genomförd rekrytering får du självklart en anställd som fyller dina arbetskraftsbehov, samt värdefull erfarenhet och nya perspektiv. Ur företagsverksamhetens synvinkel är rekryteringen av en invandrare givetvis också ett tecken på företagsansvar, som har en positiv inverkan både på en individuell, lokal och i slutändan även global nivå. Stöd erbjuds vid behov.

Har du frågor får du gärna med låg tröskel kontakta näringslivschef Elina Duréault.

Du kan anmäla ditt företag till listan här eller via länken nedan.

Mera information:
Elina Duréault
Näringslivschef, Borgå stad

040 184 5627

 

Ja, jag är intresserad

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.